Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Konferencie

Workshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA v stredu dňa 20.5. 2015 o 10.00 hod. v Piesťanoch - pozri fotogalériu

13.05.2015 20:10
Worskshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA dňa 20.5.2015 o 10,00 hod. do hotela Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany, kde sa uskutoční pod záštitou doc. Ing. Džalala Gasymova, PhD. predsedu Správnej rady Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Miroslava Daniša, CSc. rektora Vysokej školy...
>>

Medzinárodný workshop PRAKTICKÝ POHĽAD DO ZÁKULISIA SOCIÁLNEJ PRÁCE dňa 17. marca 2015 v Sládkovičove - pozri fotogalériu

17.03.2015 18:16
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove organizuje pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce medzinárodny workshop "Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce". Bližšie klikni na: Program pracovného  seminára 2015.pdf (421016)
>>

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 22. apríla 2015 v Piešťanoch - pozri fotogalériu

10.03.2015 17:40
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove v spolupráci s Teologickou fakultou Katolickej univerzitiy v Ružonberku poriada vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá je venovaná najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia...
>>

Medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI prebiehala v piatok dňa 12.12.2014 od 10.00-12.00 a od 13.00-15.00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu - pozri diskusiu

01.02.2014 00:00
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Vás...
>>

Priebeh virtuálnej vedeckej konferencie SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI

Kolektívna monografia - referáty

01.10.2014 00:00

KOZOŇ, Antonín a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trencin, SpoSoIntE, 2014, 402s.pdf

Program vedeckej konferencie Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti.pdf

Vážený návštevník našej webovej stránky!

Vymedzený konferenčný čas medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI v piatok dňa 12. 12. 2014 veľmi rýchlo ubehol. Bola aj  predkonferenčná diskusia a ako máme dobré skúsenosti z našich kamenných konferencií, tak po oficiálnom ukončení bol poskytnutý priestor na pokračovanie pokonferenčnej diskusie aj na tomto virtuálnom fóre. 

 

Moderátori

Milan, Braňo, Nelka, Michal, Felix, Slávek, Stano, Ľubo, Jiří, Ľudvo

a koordinátor Antonín

>>

Diskusné fórum vedeckej konferencie Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti

Dátum
Vložil
Titulok

VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

MICHAELA FEDOROVÁ, MÁRIA HARDY, str. 31 - 48
Abstrakt
Príspevok poukazuje na potrebu dostatočného pripútania sa dieťaťa k matke v dôsledku prevencie emočných a vývinových porúch v období detstva. Táto problematika je pomerne nová, pričom odborníci sa zhodujú, že vzťahová väzba je základom zdravého psychického i fyzického vývinu dieťaťa. Ponúkame prehľad typológií vzťahových väzieb v detstve i v dospelosti. Vzťahovú väzbu analyzujeme z pohľadu metodológie. Článok predkladá prehľad výskumných zistení, ktoré sa týkajú vzťahovej väzby. Popisujeme výskumné metódy využívané pri kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumoch vzťahovej väzby. Poskytujeme najnovšie výskumné týkajúce sa vzťahovej väzby v detstve i v dospelosti.

E-mail: fedorova.michaela@gmail.com; hardy@vssvalzbety.sk

Dátum
Vložil
Titulok

Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Mám niekoľko základných otázok:
1. Čo je to "vzťahová väzba"? Ako sa definuje? Pokiaľ má ísť o vedecký termín, stačí jedna veta, ktorá ho vystihuje.
2. Aký je rozdiel medzi pojmom "vzťah" a pojmom "väzba".
3. Ako chápete "materskú lásku", v čom vidíte jej pozitíva/negatíva? Aké je optimum? Poprosím Vás o rovnaké vyjadrenie, pokiaľ ide o otcovskú lásku.
4. Ako je vôbec možné skúmať vo výskume kratšom než tri generácie skúmať jednu zo zložiek celkového emocionálneho naprogramovania? Akým spôsobom možno tento segment celkového programu osobnosti izolovať v takom krátkom výskume od ostatných?
5. Ako Vy osobne dokážete poznatky z tejto (pre mňa záhadnej) témy konštruktívne využiť pri pomoci klientovi sociálnej práce/psychoterapie/krízovej intervencie? Poprosím Vás o príklad na týranom dieťati, ktorého s podporou širokého okolia psychicky a morálne ničí otec alkoholik, ktorý premyslene tvorí Munchhausenov syndróm v zastúpení?
6. Považujete závery J. Haštu za relevantné? Podľa medializovania mám pocit, ako keby nemal na nič iné, než na Malinovú čas.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Reakcia na reakciu: Vdaka, ze aspon doc. Hasto si na H. Malinovu cas nasiel a zachoval sa podla svedomia.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Fakty nesporne svedčia proti Malinovej a skutočná obeť a skutočný terapeut (ktorý má mimochodom zachovať lekárske tajomstvo a vypovedať len v mimoriadnych prípadoch pred súdom pri vylúčení verejnosti) sa asi bez profesionálneho výcviku nedokážu takto profesionálne neustále prezentovať na tlačovkách a pod.
Ako kňaz má prísne zachovávať spovedné tajomstvo, u terapeuta to má byť rovnaké. V opačnom prípade ide o politiku. Nech už sa realizuje v mene slobodomurárstva, hare kršny, scientológie či inej hávede. Takzvaný terapeut vie dobre, kam patrí.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Ale nepripustnu politickú kauzu z toho spravil minister vnutra a sucasna vladna garnitura, kt. sa bez pravoplatneho rozhodnutia sudu vyjadroval k obč. SR (co je nepripustne bez ohladu na to, ci je vinna alebo nevinna). In dubio pro reo.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:Re:Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Ešte sa vrátim k prvej odpovedi. Slovo "háveď" som neuviedol v pejoratívnom označení, ale v expresívnom, ktorým sa označujú drobné skupiny hmyzu.
Pokiaľ sa trochu nemiestne bavíme o uvedenej kauze, pokiaľ to vyplýva z médií, označená osoba mala byť trestne stíhaná, no vtedy sa kauza spolitizovala a v rozpore s trestným poriadkom sa začalo prihliadať na hlas ulice.
Takisto sa do toho neprípustne angažuje Verejná ochrankyňa práv, ktorá sa v rozpore s jej funkciou ako funkcionár zúčastňuje demonštrácií s politickým podtónom. Demonštranti vyžadujú v rozpore s platným právom, aby súdy prihliadali na ich transparenty.
Pochybnosti o vine Malinovej neboli, no súčasná garnitúra ešte pred premierovaním Radičovej, žiaľ, podľa informácií v médiách na hlas ulice dala, a tým dala priestor špekulantom, ktorý z toho ťažia politický kapitál ako tzv. bojovníci za ľudské práva, pričom mnohí pri správnom poukazovaní na prieťahy zavádzajú ohľadom skutkovej podstaty.
Áno, máte pravdu, súčasná vládna garnitúra kedysi ustúpila hlasu ulice a umožnila tak špekulantom spolitizovanie inak nepochybnej veci.
Privítal by som však viac odbornú debatu ohľadom námietok v predmetnej téme príspevku.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Ďakujeme za prejavený záujem a dúfam, že sme v nasledujúcom texte zodpovedali otázky pánovi Ďurkovskému.

1. Čo je to vzťahová väzba“ Ako sa definuje? Pokiaľ má ísť o vedecký termín, stačí jedna veta, ktorá ho vystihuje.

Tento vedecký termín je popísaný v mnohých odborných publikáciách. Ide o „typ emocionálneho sociálneho vzťahu, ktorý sa vyznačuje určitými špecifikami“.

2. Aký je rozdiel medzi pojmom „vzťah“ a pojmom „väzba“.

Pojmy sa dajú špecifikovať nasledovne:
• „vzťah“ – je niečo čo sa vytvára medzi dvoma jedincami spoločným prežívaním situácií;
• „väzba“ – je geneticky ukotvená informácia a spája sa s opatrujúcou osobou.

3. Ako chápete materskú lásku, v čom vidíte jej pozitíva/negatíva? Aké je optimum? Poprosím Vás o rovnaké vyjadrenie, pokiaľ ide o otcovskú lásku.

Materská / otcovská väzba k dieťaťu je označovaná ako „bonding“ (opačne
„attachment“). Pozitíva a negatíva sú ťažko zadefinovateľné vzhľadom k rozsahu preberanej témy.
Z pohľadu dieťaťa je matka a v rámci „symbiotickej väzby“ určujúca pre celkový bio-psycho-sociálno-spirituálny vývin dieťaťa. Práve matka určuje ako bude dieťa nazerať na samého seba a svet okolo neho. Práve od nej závisia budúce vzťahy dieťaťa. Otec taktiež pomáha „dotvárať“ dieťaťu náhľad na seba i svet okolo seba.
Materská láska môže byť pre dieťa protektívnym ako aj rizikovým faktorom, taktiež je to i v prípade lásky otcovskej. Optimum opisuje typ bezpečnej vzťahovej väzby, kedy matka i otec rozlišujú symbiotické a zrelé vzťahové pripútanie sa k dieťaťu (rozlíšiť závislosť od nezávislosti prihliadajúc na vývinové obdobie a celkovú osobnosť rodiča i dieťaťa).

4. Ako je vôbec možné skúmať vo výskume kratšom než tri generácie jednu zo zložiek celkového emocionálneho naprogramovania? Akým spôsobom možno tento segment celkového programu izolovať v takom krátkom výskume od ostatných?

Celkové emocionálne naprogramovanie je ťažko skúmateľné vzhľadom k rôznorodosti individualít a ľudského prežívania. Tento segment je skutočne len časť z celkového emocionálneho naprogramovania. V prípade pokusu o preskúmanie celkového emocionálneho naprogramovania je potrebné využiť poznatky týkajúce sa konceptu vzťahovej väzby, ale aj konceptu emocionálnej regulácie, prípadne iných konceptov týkajúcich sa tejto témy. Taktiež je nutné prihliadať na neurobiologický, prípadne psychosociálny aspekt.
Taktiež si myslím, že ak prihliadneme na transgeneračný proces prenosu typológie vzťahovej väzby (vrátane transmisie traumatogénnej rodinnej dynamiky) je možné aktuálny typ vzťahovej väzby považovať za určujúci pre viacgeneračné rodinné štruktúry.

5. Ako Vy osobne dokážete poznatky z tejto (pre mňa záhadnej) témy konštruktívne využiť pri pomoci klientovi sociálnej práce/psychoterapie/krízovej intervencie? Poprosím Vás o príklad na týranom dieťati, ktorého s podporou širokého okolia psychicky a morálne ničí otec alkoholik, ktorý premyslene tvorí Munchhausenov syndróm v zastúpení?

Diagnostika vzťahovej väzby je využívaná v poradenskom a terapeutickom procese. Typ vzťahovej väzby je možné využiť ako anamnestický údaj pre prácu s klientom, či rodinou. Ak sociálny pracovník správne vyhodnotí vzťahovú väzbu, dokáže s ním pracovať efektívnejšie a vie čo môže od neho očakávať. Využitie nachádzame aj v rodinnej terapii, pri práci s rodinou. Na základe zistení je vypracovaný „plán práce s klientom / rodinou“.
Zisťovanie typu vzťahovej väzby u dieťaťa je komplikovanejší proces ako u adolescenta, či dospelého jedinca.
Pokiaľ dieťa nemá možnosť nadviazať vzťahovú väzbu, prípadne je táto potreba narušená (separáciou alebo patologickým správaním rodiča), môže takáto skúsenosť viesť k psychologickým, behaviorálnym a psychosomatickým problémom. Na tento fakt upozorňuje aj Brisch vo svojej publikácii „Poruchy vztahové vazby“. Autor sa zaoberá aplikovaním tejto teórie do praxe a jej využitie v terapeutickom procese.
V prípade záujmu o danú problematiku odporúčame tieto publikácie:
• VRTBOVSKÁ, P. (2010). O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení. Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010. 120 s.
• VRTBOVSKÁ, P. (2012). Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012. 103 s.

6. Považujete závery J. Haštu za relavantné? Podľa medializovania mám pocit, ako keby nemal na nič iné, než na Malinovú čas.

Relevantnosť záverov popredného slovenského psychiatra doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. necháme na každého uvážení.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:VZŤAHOVÁ VÄZBA Z POHĽADU METODOLÓGIE

Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď a preto sa jej budem rovnakým spôsobom venovať.
1. Spojenie typ "emocionálneho sociálneho vzťahu, ktorý sa vyznačuje určitými špecifikami“ nie je definícia, ale niečo neurčité, ako keby som napr. napísal, že ide o kategóriu sociológie, o ktorej sa píše v knihách. Pokiaľ máme niečo vedecké, vieme to označiť jednoznačne. Inak má ísť len o ezoteriku, respektíve o šarlatánstvo. Napríklad komplex definujeme ako skupinu zafarbených predstáv v nevedomí, ktorá sa oddelila od vedomia a žije nezávisle od neho. Má takú moc, že môže indivíduu nanútiť svoj vplyv.
Termín "vzťahová väzba" nikto doposiaľ exaktne neurčil, no už naň existuje niekoľko ton publikácií.
2. Táto odpoveď je absolútne neuspokojivá. Vzťah a väzba sú v podstate synonymá. Mám na niečo väzbu - mám k niečomu vzťah - tam nie je rozdiel. Celý termín má v podstate byť moduláciou aj v poézii neprípustnej genitívnej metafory (väzba vzťahu). V sociálnej práci sa má prísnosť na presnosť termínov klásť ešte dôraznejšie.
Pri čítaní Vášho referátu som nadobudol dojem, že autori, ktorých citujete, pri opisovaní cudzích štúdií jednoducho odstránili presné termíny, ako napr. "orientačný", "symbiotický", "incestný"a vyrobili novú teóriu takzvanej vzťahovej väzby, ktorá nám niečo hovorí, lebo iní poctiví vedci na nej pracovali niekoľko generácií, pri ktorej si ale vzhľadom na ezoterickosť uvedeného termínu mnohí pripadáme hlúpi a logicky nedokážeme ústredný termín eklektického kompilátu jednoznačne definovať.
3. Súhlasím s väčšinou tejto časti Vašej odpovede, no zároveň Vás musím sklamať. Ide jednoznačne o kópiu záverov C. G. Junga z publikácie "Umenie milovať" (myslím, že Bratislava: Obzor, 1966). Takmer nesporný plagiátor tam samoúčelne vsunul predmetný ezoterický termín. Samozrejme, sú tam aj závery E. Fromma, pokiaľ ide o symbioticky incestnú fixáciu.
Inak, pokiaľ ide o zjednodušene definovanie materskej lásky, je bezvýhradne prijímajúcou láskou. Otcovská je postavená na zásluhovosti. Tam niekde je zakódované aj trojjedinosť kresťanského Boha, lebo len ako otec by tomuto učeniu nezodpovedal.
4. Na jednej strane súhlasím s mnohými myšlienkami tejto časti odpovede, na druhej strane tam znovu dosť neadekvátne svieti predmetný termín, no v konečnom dôsledku som sa ani ako nadšený laik a ani ako vedec nedozvedel, ako má tento výskum realizovať.
5. Na túto otázku som nedostal žiadnu odpoveď. Ide len o všeobecne postavené heslá. Ako keď deklarujem, že žatvu zvládneme.
Keď sa napríklad ako profesionál orientujem v komplexoch menejcennosti, pri zohľadnení celkovej anamnézy klienta skúmam, aké komplexy u neho dominujú a ako mohli prispieť k jeho situácii.
Pri tzv. "vzťahovej väzbe" to aj na základe Vašej odpovede jednoducho nie je možné v praxi realizovať, lebo, a tu použijem populárno - náučný termín, aj z Vašej odpovede usudzuje, že "ani Boh nevie, o čo vlastne ide".
5. Pýtal som sa na Váš názor. Ani diplomovú prácu nepíšete s tým, že nech si na základe citovania konečný názor urobí každý sám, ale výsledok je prezentáciou Vašej osobnosti.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Priebeh virtuálnej vedeckej konferencie Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín 12.12.2013

Diskusia účastníkov konferencie

12.12.2013 00:00
KOZOŇ, A. a kol. 2013 Etické otázky socializacie sociálnej práce a príbuznych vedných disciplín.pdf  - klikni na stiahnutie VÁŽENÉ DÁMY A PÁNI, MILÍ PRIATELIA! Vitajte na virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencii "ETICKÉ OTÁZKY SOCIALIZÁCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE A PRÍBUZNÝCH VEDNÝCH DISCIPLÍN" dňa 12.12.2013 od 10.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod.   Organizátori: Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzita Jana Amose Komenského v Prahe, Vysoká škola...
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.