Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

POZÝVAME VÁS NA VEDECKÚ KONFERENCIU

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15 >>

Prednáška odchovanca Petra Stupára o svojom živote v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach

06.10.2017 16:54 >>

Titulná strana pripravovanej kolektívnej monografie aktívnych účastníkov vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

07.10.2017 21:14

>>

Konferencia sa koná na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc. PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc. a katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka.

08.10.2017 16:44

Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho členkou. Mezi její blízké přátele patřili také Vláďa Čermák, Otto Klein či Vláďa Pach. Když nacisté roku 1940 skauting zakázali, stala se „Dobra“ členkou protinacistického odboje, v jehož rámci převážela do okupovaných a pohraničních oblastí dopisy, zprávy, letáky a jiné ilegální tiskoviny. V prosinci 1942 byla skupina odhalena a „Dobra“ byla v pouhých 16 letech podrobena brutálnímu mučení a výslechům Gestapa. Do roku 1945 prožila velice těžké období, na které nerada vzpomíná. Ani konec války nebyl veselejší. Dobromila Vaňková musela identifikovat mrtvá těla svých drahých popravených kamarádů. Po válce se i v těžkých dobách vlády komunistů věnovala skautingu. Nejprve studovala medicínu, pak přešla na pedagogiku a psychologii. V těchto oborech pracovala ještě v devadesátých letech.

Film o I.D.Vaňkovej MOJI DOBŘÍ BRATŘI vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Klikni:

www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=40Q0kMlTJdQ

 

Som veľmi dojatá a vďačná za to, že táto konferencia je venovaná aj na počesť môjho otca Jána Sojku, pretože jeho meno bolo počas bývalého režimu v súvislosti s detským mestečkom vymazané... a bol profesne odstavený! 
Ešte raz ďakujem organizátorom konferencie.

Tatjana Ratkošová rod. Sojková

 

>>

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44

V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK.

Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a odborný garant sekcie "Atribúty tradičnej rodiny vo výchove detí v Detskom mestečku". Pripravovaná konferencia sa bude poriadať aj na jeho počesť ako prejav úcty k jeho pamiatke za úspešne uvedenie do života 823 zverencov vychovávaných v atmosfére tradičnej rodiny v Detskom mestečku, kde pôsobil ako prvý riaditeľ.

Česť jeho pamiatke!

Milý Štefan,

spoznali sme sa niekedy v roku 1965 , keď si prišiel na vtedajší KNV v BA a ponúkol si, že mesto Trenčín vybuduje zariadenie pre opustené deti. V tom čase som mal za sebou prácu pre podobný cieľ v Bratislave. Človek musí mať občas aj šťastie, úlohu pre Trenčín som dostal a jedným z výsledkov bolo, že som získal priateľstvo s neobyčajným človekom, ktoré našim vekom iba narastalo na kvalite. Dnes už nie je veľa ľudí, ktorí si pamätajú, čo sme pri zrode DM spolu prežili, ale nemôžem nespomenúť skutočnosť, že si bol skutočný zakladateľ mestečka, ktoré do života vypravilo do 900 vzdelaných a kvalitných ľudí, ktorí na svoj pobyt v DM dodnes spomínajú ako na vlastnú rodinu.  Pri výbere manželských párov pre umelé rodiny si osobne navštívil desiatky záujemcov o túto prácu, priam geniálne si vybral  svojich  prvých spolupracovníkov, pre ktorých práca  v DM nebola práca, ale poslaním bez časového obmedzenia. Naše DM získalo obdiv nielen rámci našich krajín, ale obdivovalo ho aj zahraničie, ako z východu, tak zo západu. Po zmene v 1989 si prešiel na funkciu primátora Trenčína a aj z tejto pozície si dozeral na svoje dielo ako jeho otec.

Po roku 2005, keď istá profesorka jedným rozhodnutím zrušila 40 rokov fungujúci výchovný systém, si bol iniciátorom akcií za jeho obnovenie, ktorého výsledkom bolo podanie návrhu, aby bolo DM zapísané do Ústredného zoznamu národných  pamiatok. Keď som Ti chcel oznámiť, že tento akt sa dostal do výslednej fázy spracovaním nevyhnutného hodnotenia, popisu a zásad zachovania jeho celu, hovoril som s Tvojim synom, ktorý mi povedal, že si v nemocnici pre zlomenú nohu. Začal som sa báť, ale to nepomohlo.

Opustil nás človek s veľkým srdcom, s dobrotivou charizmou, ktorého prínos nebol doposiaľ ocenený, jeho skon je príliš veľká cena za možnú nápravu.

Števko zbohom, česť Tvojej pamiatke. Tvoj priateľ Peter Brtko.

 

>>

Média informujú

Občianske združenie NAŠA RODINA informuje

Veľké kresťanske rodiny s mamou a otcom v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto: archív DeM)

Veľká rodina Pavlikovcov v Detskom mestečku v Zlatovciach pri Štedrej večeri 24. decembra 1994 (Foto: archív DeM)
 

Občianske združenie NAŠA RODINA - Detské mestečko

Stručne o nás a našej činnosti

OZ NAŠA RODINA – odchovanci detského mestečka a detských domovov na Slovensku, sa veľmi dynamicky snažia nielen poukázať, ale aj niečo urobiť pre zdravý psycho-sociálny vývin jedincov v náhradnej starostlivosti. Rozširuje sa počet sympatizantov, prudko vzrástla (stále rastie) návštevnosť a sledovanosť našich stránok a stránky Spoločnosti pre sociálnu integráciu v SR http://www.sposointe.eu/. Pozornosť našej činnosti venujú aj média. Pribudlo veľa aktívnych členov – odchovancov z detského mestečka a ale aj z detských domovov. Súčasná situácia v inštitucionálnych zariadeniach pre deti a mládež im nie je ľahostajná. Teraz sme v období, kedy naplno rozbiehame aj aktivity na odborno-vedeckej platforme; stretnutia odborníkov so širšou verejnosťou na pracovných seminároch a vedeckých konferenciách. 

Priekopníci rodinnej výchovy detí bez rodiny

O priekopníkoch rodinnej výchovy pre deti bez rodiny, ako boli PhDr. Ján Sojka, CSc., Doc. PhDr. Miroslav Bažány, CSc., Doc. PhDr. Iva Vaňková, CSc., a mnohí ďalší, sa bránilo, aby sa o nich hovorilo. Pozoruhodne. Otvorene hovoríme o tradičnej kresťanskej veľkej rodine, ktorá vyvrcholila v 70. rokov v Detskom mestečku v Zlatovciach. My odchovanci Detského mestečka sme túto výchovu zažili, preto sme spolupatriční ako súrodenci. Vidíme čo sa v detských domovoch deje a preto nie sme ľahostajní.

My sme lásku rodiny zažili

Čo najviac vadí naším neprajníkom z radov transformátorov detských domovov v roku 2005 a ich pokračovateľom? Čo za tým stoji? Nie je to tá okolnosť, že prezentujeme a voláme po opätovnom návrate tradičnej kresťanskej výchovy v rodine v Detskom mestečku, kde sa prezentovalo v praxi úspešné súžitie detí vo veľkej rodine s otcom a matkou. Tak sa napĺňal  v ťažkom spoločenskom období normalizácie skrytý odkaz dr. Jana Sojku, katolíckeho disidenta, ktorý sa rozhodnou účasťou podieľal na zrode Detského mestečka! Logická je otázka, či myšlienka katolíckeho disidenta J. Sojku výchovy štátnych detí na spôsob veľkej kresťanskej rodiny nezobrala vietor tým, ktorí sa tak oháňajú kresťanstvom a rodinou. 

Naši neprajníci ako keby nechápali a nechápu a ani nechcú pochopiť, ako je to možné, že občianske združenie NAŠA RODINA – DETSKÉ MESTEČKO zastáva tradičné kresťanské hodnoty rodiny Detského mestečka (1973 – 2005). Ale my sme atmosféru tejto rodiny na vlastnej koži zažili. Lásku náhradnej matky ako našej matky a náhradného otca ako nášho otca. Už sú staručkí a my teraz, ako ich dospelé deti, nenecháme, aby sa na našu veľkú rodinu rozširovali krivdivé a znevažujúce slová. Odmietame lživé tvrdenie, že sme žili izolovaným spôsobom života a nepripravení do spoločenského občianskeho života.

Detské mestečko

Preto nás veľmi nás mrzí v akom stave sa nachádza v súčasnosti Detské mestečko a budeme sa snažiť tento stav zmeniť v prospech tam žijúcich detí. Považujeme to za našu povinnosť, aby sa lásky náhradných rodičov matky a otca dostalo aj im, ako aj deťom v detských domovoch na Slovensku. Aby sa pri náhradnej starostlivosti detí neoháňalo rodinou ako bezobsažným slovom, ale sa našiel priestor pre skutočnú rodinnú výchovy s náhradnými rodičmi - otcom a matkou. Keď to fungovalo v Detskom mestečku úspešne viac ako 30 rokov v spolitizovanom období normalizácie, tak to pri dobrej vôli to môže aj teraz. My radi prispejeme.

(Čo by nemalo byť občanom ľahostajné: Keď deti rodia deti. Boli sme v schátralom ústave, ktorý úrady nevidia (video) link na článok.: https://www.aktuality.sk/…/ked-deti-rodia-deti-boli-sme-v-…/)

 

Prežili sme šťastné detstvo s otcom a mamou v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto. archív DeM)

>>

You Tube - STOL PRE 14

Celovečerný film STOL PRE 14 z prostredia rodinnej výchovy v Detskom mestečku v Zlatovciach

www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g

Pozri na rodinnú výchovu štátnych detí v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach v celovečernom filme STOL PRE 14 na https://www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g 

Túto rodinnú výchovu po vyše 30-tich rokoch veľmi úspešnej existencie transfomátori v roku 2005 z politicky motivovaných a ako sa aj ukazuje, aj zo zištných dôvodov zrušili a zaviedli na Slovensku z ústredia práce centrálne riadený systém kolektívnej (ne)výchovy v detských domovoch s piatimi striedajúcimi vychovávateľkami v pridelenej skupine detí. Takýto prístup k deťom, ktoré sú označené obchodno-právnym pojmom klienti (!), neumožňuje úspešnú socializáciu po odchode z detského domova. Nad tým sa treba odborne a najmä ľudsky zamyslieť a odstrániť príčiny ich zlyhávania, ktoré poukazujú na závažné systémové chyby pri zaobchádzaní s deťmi zverenými do starostlivosti štátu a nezapodievať sa len riešením ich dôsledkov, či počas pobytu detí v detskom domove, ich účasťou na zábavno-rekreačných podujatiach zorganizovaných zo sponzorských darov ako reklama na propagáciu firiem v médiach pre širokú verejnosť.

>>

DETSKÉ MESTEČKO A DETSKÉ DOMOVY NA SLOVENSKU

OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Reakcia kompetentných prišla ihneď...

OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Reakcia kompetentných prišla ihneď...
A máme to tu..... Demokracia už na Slovensku neexistuje... Sú pošliapane ústavné práva občana.... OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Odpoveď kompetentných prišla ihneď... Podľa nich skutok sa nestal.... A podali trestne oznámenie na OZ NAŠA RODINA Detské mestečko... Za ohováranie.... Pritom ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny potvrdilo mediam, že riešili pôrody v detskom mestečku..... DETSKÁ ombudsmanka a riaditeľka detského domova tvrdia, že pôrod detí od 15 rokov veku umiestnených v detských domovoch je úplne v poriadku, že to je bežná vec..., prosím? To v akej zvrátenej dobe žijeme? Štát vytrhne dieťa z rodiny, umiestni ho do detského domova a tu pod dohľadom odborníkov dievčatá spokojne rodia deti...a nikto nenesie zodpovednosť.... Rodičia, aj spoločnosť, je spokojná s terajším stavom a vyhláseniami kompetentných? Akú mládež si vychovávame? Nebolo by lepšie dievčatám v ich...
>>

Keď deti rodia deti. Boli sme v schátranom ústave, ktorý úrady nevidia

Keď deti rodia deti. Boli sme v schátranom ústave, ktorý úrady nevidia
Rodolf Sivý  www.aktuality.sk 13.6.2017 Za oknom ubytovne stojí na parapete zaváraninový pohár, do polovice naplnený špakmi od cigariet. Ďalšie špaky sú nahádzané pod oknom, o niekoľko metrov ďalej je pri stene rozrezaná škatuľa od džúsu – tiež plná cigaretovými ohorkami. Na niektorých stenách budov sú napisy ako White Power, vulgárne slová či sprejom nastriekané kosoštvorce. Ihriská sú prázdne... Úrady priznávajú, že v zariadení za uplynulé štyri roky riešili 10 pôrodov chovankýň. Niekdajšia pýcha Trenčína – Detské mestečko v Zlatovciach – pôsobí zúfalo a bez života. Podľa ústredia práce, ktoré ho prevádzkuje, je všetko v poriadku. Kontrolu na Považie neposlali. Roky bijú na poplach Bývalí odchovanci upozorňujú na to, že deti po odchode z mestečka končia na ulici alebo vo verejných domoch. „Tu sme žili. Vzadu boli kurníky a tu pred domom sme pestovali tulipány,“ ukazuje nám Branislav Ladický na trávu pred jednou z budov v Detskom mestečku. V červenom tričku s...
>>

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.
Pani komisárka Tomanová, OZ Naša rodina Detské mestečko vie, že v detskom mestečku v Zlatovciach je zriadená skupina pre deti – klientky, ktoré porodili deti... To vieme, na to sme sa nepýtali! To už je iba následok neodbornej výchovy v detských domovoch. Klientky porodili v uvedenom domove s klientami domova.... Ani jedno dievča neotehotnelo v rodine a nebolo po otehotnení, či po pôrode do domova umiestnené súdom. Skutky sa stali v uvedenom detskom domove detské mestečko. Žiadame jasné odpovede! A to:  Koľko deti dievčat odrodilo v uvedenom domove? Každé dievča, čo odrodilo, uviesť kedy do domova došlo a rok, v ktorom roku odrodila a v ktorom roku odchádzala z domova a s akým vzdelaním. Čo sa stalo s deťmi, ktoré klientky porodili? S kým a kde otehotneli klientky detského domova? Či v čase otehotnenia boli ešte klientkami detského domova? Na tieto otázky ste nám vôbec neodpovedali. A prečo ste nedali jasnú odpoveď na dievča, ktoré odrodilo teraz v máji v uvedenom...
>>

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.
Bratislava 9. júna (TASR) – Na základe dvoch doručených podnetov poukazujúcich na vážne porušovanie práv detí upravených v čl. 19 Dohovoru o právach dieťaťa, som sa okamžite rozhodla realizovať neplánovanú a neohlásenú návštevu predmetného detského domova. Všetky konkrétne prípady uvedené v prvom podaní od OZ Naša rodina detské mestečko, boli priamo na mieste preskúmané so zistením, že podnet obsahoval neoverené skutočnosti. Nebola v ňom uvedená ani skutočnosť, že súčasťou detského domova je aj domov pre matky s deťmi, t. j. aj pre tehotné ženy bez domova. Klientka detského domova, ktorá mala podať druhé podanie však poprela, že by sa na mňa v danej veci obrátila. Pokiaľ išlo o upozornenie uvedené v prvom podaní "...že veľké množstvo detí si neporobilo stredoškolské vzdelanie" uvádzam, že zo 123 detí navštevuje základnú školu iba 20 detí, a to ku koncu apríla 2017 a ďalšia školopovinná časť detí navštevuje špeciálnu základnú školu. Vzdelanostné zloženie detí v detskom domove má...
>>

ČO PREVERILA KOMISÁRKA PRE DETI? Občianske združenie Naša rodina o voze, pani Tomanová o koze. Pozri tiež rubriku Knihu návštevu.

ČO PREVERILA KOMISÁRKA PRE DETI? Občianske združenie Naša rodina o voze, pani Tomanová o koze. Pozri tiež rubriku Knihu návštevu.
Komisárka pre deti ing. Tomanová podnet v detskom domove v Zlatovcach už preverila. Skutočnosti sa nestali!  Vypočujete si jej vyjadrenie na webovej stránke https://komisarpredeti.sk/preverenie-podnetu-v-detskom-domove-trencin-zlatovce/ A čo na to pán Peter Stupár z občianskeho združenia Naša rodina:  Výsledok pani Tomanovej zo šetrenia v detskom mestečku Trenčín Zlatovce. Na podnet, kde bolo poukázané, že v uvedenom domove deti dievčatá od veku 14 rokov do 18 rokov odrodili deti a to s klientami domova. Tu je pekne vidieť, ako to funguje na Slovensku. Takto sa pekne dajú veci zamiesť pod koberec. Čo zistila komisárka pre deti? Nič. Lebo ani zistiť nič nechcela. Celá kontrola bola dopredu pripravená. Aka náhoda, že dievčatá, ktoré odrodili boli úplne náhodou všetky v čase kontroly v uvedenom domove? Ale to už su mimo detského domova. A pani komisarka, čo dieťa, ktoré porodilo teraz v maji a má vek 16 rokov? To je piate dievča, ktoré odrodilo v tomto domove a za tejto...
>>

Detský domov v Zlatovciach prešetruje detská komisárka

Detský domov v Zlatovciach prešetruje detská komisárka
ANDREJ LUPRICH 2. jún 2017   Občianske združenie podalo podnet na prešetrenie situácie v Detskom domove, viacero chovankýň detského domova za posledné roky otehotnelo. Detská komisárka hovorí o vážnych podozreniach z porušovania práv detí.   TRENČÍN. V detskom domove v Zlatovciach malo prísť za posledné roky k viacerým pôrodom maloletých chovankýň domova. Posledný prípad, kedy sa maloletej chovankyni narodilo dieťa sa mal stať minulý mesiac. Na problém upozornilo občianske združenie Naša rodina Detské mestečko, situáciu už začala prešetrovať detská komisárka. „Podľa našich informácií v tomto zariadení za posledné roky je päť maloletých dievčat, ktorým sa narodili deti, niektoré aj s chovancami detského domova. Posledný prípad sa mal stať minulý mesiac. Deti rodia deti, je tu systémová chyba,“ hovorí predseda občianskeho združenia Branislav Ladický s tým, že nejde o jediný problém v Detskom mestečku. PREČÍTAJTE SI TIEŽ:Systém výchovy v Detskom mestečku je terčom...
>>

V Čistom dni vládne strach - hovorí psychologička z Ústredia práce K. Hatráková

V Čistom dni vládne strach - hovorí psychologička z Ústredia práce K. Hatráková
Rozhovor s Katarínou Hatrákovou, psychologičkou na Ústredí práce, ktorá pred rokom robila dlhodobú kontrolu v Čistom dni, kde zistila vážne problémy.   Po tom, čo minister práce a sociálnych vecí Ján Richter rozhodol, že napriek odporučeniu Akreditačnej komisie ministerstva ponechá resocializačnému zariadeniu akreditáciu, už na protest odstúpili dvaja členovia komisie. Teraz prichádza z prostredia štátnych inštitúcií ešte vážnejšie svedectvo: psychologička Katarína Hatráková je zamestnaná na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na oddelení Referátov poradensko-psychologických služieb. Minulý rok o takomto čase z poverenia Ústredia práce skúmala pomery v Čistom dni a dospela k záveru, že toto zariadenie je zlým prostredím pre zverené deti a funguje v rozpore so zmluvou. Svoju minuloročnú skúsenosť z Čistého dňa zverejňuje prvýkrát pre Postoj. Prečo ste začali preverovať zariadenie Čistý deň? V decembri roku 2015 nás oslovil odbor...
>>

RODINNÁ VÝCHOVA V DETSKÝCH DOMOVOCH

RODINNÁ VÝCHOVA V DETSKÝCH DOMOVOCH
VZOSTUP A PÁD DETSKÉHO MESTEČKA  Detské mestečko v Slovenskom rozhlase. Klikni a vypočuj zvukový záznam: Detske_mestecko.mp3 (2,5 MB) Detské mestečko v Zlatovciach má už viac ako 40 rokov. Ide o detský domov, ktorý v minulosti fungoval na originálnom prinícpe – o výchovu detí sa tu starali manželské dvojice, ktoré mohli mať zároveň aj vlastné deti. Rodiny bývali v jednotlivých bunkách v rámci rozľahlého areálu.  Viacerým z tých, ktorí tu prežili časť svojho života, nie je osud mestečka ľahostajný ani dnes. A začali so zaujímavou iniciatívou. Téme sa venovala Barbora Jurenová.  Detské mestečko chcú vyhlásiť za...
>>

Knihy

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

21.02.2017 21:29

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ - ISSN 1335-1109 - č.4/2016  

Klikni na stiahnutie:

Recenzia Nahlad na tradicnu romsku kulturu v procese socializacie.pdf

>>

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

31.01.2017 18:02 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

05.01.2017 10:06 >>

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. (V.Kusin)

07.01.2016 11:11

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ - ISSN 1335-1109 - č.1/2015  

Klikni na stiahnutie:

RECENZIA Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin).doc (3851264)

www.kozon.cz/news/recenzia-kolektivnej-monografie-kozon-a-a-kol-socialne-zdravie-jedinca-a-spolocnosti-v-kusin/

>>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89533-12-1.

04.12.2014 15:02 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013, 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7

30.11.2013 12:10 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2012. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

03.11.2012 12:24

Kolektívna monografia z 1. virtuálnej vedeckej konferencie ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY na www.sposointe.eu dňa 12.12.2012.

Klikni na stiahnutie:Antonín Kozoň a kol. Etické otázky (ne)slobody -TL.pdf (1942249)

www.kozon.cz/news/kozon-antonin-a-kol-eticke-otazky-ne-slobody-trencin-sposointe-2012-214-s-isbn-978-80-89533-09-1-/

>>

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľún, M. a kol. 2011. Profesionálna rodina. Trenčín : SpoSoIntE, 2011. 142 s. ISBN 978-80-89533-02-9.

17.07.2012 20:17 >>

Radková, L. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSointE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

17.07.2012 20:07 >>

VIRTUÁLNA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE

18.01.2016 21:45

>>

REFERÁTY AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE - KOLEKTÍVNA MONOGRAFIA

03.10.2016 11:10

Referáty aktívnych účastníkov vedeckej konferencie sú zverejnené v publikácii NÁHĽAD NA TRADIČNÚ RÓMSKU KULTÚRU V PROCESE SOCIALIZÁCIE ako samostatné kapitoly a boli predmetom diskusného fóra.

Publikáca je voľne dostupná na stiahnutie na http://www.kozon.cz/
 

DISKUSNÉ FÓRUM VIRTUÁLNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE!

 
Ďakujeme návštevníkom našej webovej stránky, ktorí sa dňa 8.12.2016 zúčastnili 4. virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie a mohli takto na živo sledovať dynamiku priebehu konferenčnej diskusie. V uvedený deň bolo zaregistrovaných 391 unikátnych návštev (identické IP) a 1814 zobrazených stránok. Počas trvania vedeckej konferencie bola zaznamená priama účasť 135 unikátných návštev: USA 21, ČR 34, Francia 12, Čína 9, Belgicko 2, SR 45, India 2, Thaiwan 1, neoznačený štát 3, Anglicko 2, Ukrajina 2, Saudská Arábia 1, Južná Kórea 1.

 

Pohľad do zákulisia konferencie na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.
 

Predkonferenčný úvod 15 minút pred otvorením konferencie: dekanka fakulty dr. P. Šebestová a koordinátor konferencie doc. A. Kozoň. 

Účastníci konferencie na Fakulte sociálnych štúdií VŠ Danubius v Sládkovičove počas diskusného fóra konferencie - plné znenie diskusie je dostupné na tejto webovej stránke dole. Referáty aktívnych účastníkov konferencie sú zverejnené v kolektívnej monografii NÁHĽAD NA TRADIČNÚ RÓMSKU KULTÚRU V PROCESE SOCIALIZÁCIE a je voľne dostupná na stiahnutie na webovej stránke http://www.kozon.cz/. Videozáznam zverejnený a klikni na www.youtube.com/results?search_query=sposointe

>>

Pozvánka na kolokvium KAUZA "ČISTÝ DEŇ" A HMLISTÉ PRAKTIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

30.01.2017 22:40

Fakulta sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove Vás pozýva na kolokvium na tému KAUZA "ČISTÝ DEŃ" A HMLISTÉ PRAKTIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  vo štvrtok dňa 20.4.2017 o 11,00 hod. - podnety a postrehy môžete zverejniť v rubrike Kniha návštev

>>

Diskusné fórum 4. virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE vo štvrtok dňa 8.12.2016 od 10.00-12,00 a od 13,00-15.00 hod.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:EMOCIONÁLNY KOMPONENT POJMOV RÓM A CIGÁŇ V KONTEXTE MOŽNOSTI ZAMESTNANIA

V roku 2014 nemecky súd zakázal použivať názov "cigánska pečienka" na gastronomickú pochúťku, lebo podľa jeho názoru má v sebe diskriminačné prvky hraničiace až s pogromom na Rómov ich deportáciou do koncentračných táborov. V slovníku slovenského pravopisu je cigáň - klamár. Určite sú aj medzi bielymi klamári a pod., z môjho pohľadu slovné spojenie "Rómske etnikum" vystihuje jednoznačne rasovú príslušnosť. Sleduje našu diskusiu aj nejaký zamestnávateľ, ak áno, ako by sa pozeral na rómskeho spoluobčana uchádzajúceho sa o prácu v jeho firme?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:EMOCIONÁLNY KOMPONENT POJMOV RÓM A CIGÁŇ V KONTEXTE MOŽNOSTI ZAMESTNANIA

Medzi Romom a cigáňom nie je rovnítko; a to ani ontologicky. Lebo nie každý cigáň je Rom. Ličme pojem - termín a slovo!
Prečo cigáň vyznieva pejoratívno a Rom nie? Averzia k etniku či jedincovi nie je daná oslovením.

Dátum
Vložil
Titulok

PREMENY POSTAVENIA MUŽA A ŽENY V SÚČASNEJ RÓMSKEJ RODINE V KONTEXTE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

KRISTÍNA MOJŽIŠOVÁ – MAGDOLENOVÁ, ss.59-74

Abstrakt
Autorka sa vo svojom príspevku sústredila na premeny súčasnej rómskej rodiny. Interpretuje výsledky výskumu realizovaného v rokoch 2013 – 2016 v troch európskych krajinách – Španielsku, Rumunsku a na Slovensku – zameraného na možnosti zapojenia rómskych žien a dievčat do celoživotného vzdelávania. Výskum bol realizovaný formou dotazníkov medzi deťmi na školách vo veku 12 – 14 rokov a verifikovaný prostredníctvom focusových skupín (otcovia, matky, učitelia). Sleduje podiel účasti žien a mužov na činnostiach v domácnosti i mimo sféry domácnosti, ale tiež postoje rodičov ku vzdelávaniu svojich detí a ich konkrétne pretavenie do školskej praxe. Súhrnné výsledky výskumu doposiaľ neboli na Slovensku publikované.

kristina.mojzisova@mecem.sk, tel. 0905 975 585

Dátum
Vložil
Titulok

Re:PREMENY POSTAVENIA MUŽA A ŽENY V SÚČASNEJ RÓMSKEJ RODINE V KONTEXTE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Základom rómskej identity je tradičná rodina. Zmenou konštelácie tradičných rodinných väzieb (napr. procesom emancipácie rómskych žien) môže prísť aj k rozviklaniu tohto jej oporného bodu a tým aj kultúrnej identity Rómov, ktorá je postavená predovšetkým na tradícií. Pokiaľ nie je súbežne nahradená inými integračnými mechanizmami (ktoré uvádzajú do hry predovšetkým procesy modernizácie), môže prísť k anomizácii rómskych spoločenstiev. Ako potom riešiť situáciu, ak sa ľudské práva prvej, prípadne druhej generácie dostanú do rozporu s právami tretej generácie?
Trváme tiež na vzdelávaní Rómov v ich rodnom jazyku, čo jednak neprispieva k ich integrácii do majoritnej spoločnosti, jednak ich jazyk je tiež jedným z faktorov, prostredníctvom ktorých sa tieto tradičné vzťahy petrifikujú a transgeneračne reprodukujú (na niektoré z týchto súvislostí poukázal vo svojom texte aj doc. Kozoň).

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:PREMENY POSTAVENIA MUŽA A ŽENY V SÚČASNEJ RÓMSKEJ RODINE V KONTEXTE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Predstava reprodukcie "tradičného modelu" rómskej rodiny a súčasne integrácia do spoločnosti a s tým spojené zlepšenie súčasnej situácie Rómov je asi neudržateľná. K súčasnému stavu prispieva segregácia komunít. V lokalitách, kde pôsobia externé vplyvy (mimovládky, komunitné centrá, dobré kontakty so školou), sú viditeľné posuny napr. v odstraňovní bariérie pre vzdelávanie rómskych žien. Od úrovne vzdelania rómskych žien sa odvíja aj schopnosť komunity komunikovať s externým prostredím. Hranica udržania identity je otázkou hodnôt, ktoré si nastavíme - teda aj Rómovia ako jednotlivci. Logicky nemôžeme udržať stav nekompatibilný so stavom súčasnej spoločnosti (nemyslím jaoritnej na Slovensku, ale spoločnosti globálnej).
Emancipácia rómskej ženy nie je zameraná proti tradícii, je posunom v hodnotách, ktoré sú preferované a povedzme potrebné pre samotnú komunitu - pre zelpšenie jej situácie.
Ľudské práva sú univerzálne a preto otázka či sa môžu dostať ľudské práva prvej generácie do rozporu s právami tretej nie je namieste. Je to otázka, či vnímame "tradičné právo" ako univerzálne právo... (napr. právo muža obmedzovať práva svojej ženy).

Otázka vzdelávania Rómov v materinskom jazyku je otázkou integrácie práve preto, že umožňuje deťom prechod z jedného prostredia do druhého a jeho rešpektovaním by mal byť tento prechod plynulý a realizovateľný. Teda v žiadnom prípade to nie je možné vnímať ako niečo, čo bráni integrácii. jazyk sám nereprodukuje kultúrne vzorce.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:PREMENY POSTAVENIA MUŽA A ŽENY V SÚČASNEJ RÓMSKEJ RODINE V KONTEXTE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Dobrý deň prajem,

vo vzťahu k tomuto príspevku mám dosť kontroverzné pocity, ale viac ako zdôrazňujem jeho význam. Prečo?
V poslednej dobe je módou organizovať rôzne pochody, akcie a pod. V jeden a ten istý deň sa na jednom konci našej malej republiky "pochoduje" za tradičnú rodinu, na jej opačnom konci je dúhový pochod.
V tom istom médiu sa na úvodnej strane bojuje za rovnoprávnosť žien a ich práva v spoločnosti, na poslednej strane sa propaguje materská dovolenka mužov - otcov detí. Podľa zdôrazňujem, aktuálnej objednávky majiteľa média.
Kontroverznosť vývoja spoločností dosahuje takej úrovne dezintegrácie, že sa často u populácie 30 ročných mladých mužov stretávam s názorom, že oženiť sa a mať deti, treba až v 40-tke. Myslia pri tom na generáciu ľudí, ktorým vdychujú život, a ktorí majú byť základom prosperity spoločnosti v budúcnosti. Možno je problém v úplnej zmene rebríčka hodnôt, kde vlastné potomstvo prestáva zohrávať pozíciu "troch grošov". Pravdivosť troch grošov je univerzálna.
Môj desivý pocit sa pribúdajúcim vekom iba zvyšuje, v budúcnosti nič nevyriešia žiadnou hodnotou nekryté bankovky vytlačené na požiadanie.
Iba komponujem do svojej poznámky plagát z 50-tych rokov minulého storočia z prostredia americkej domácnosti s aktuálnym textom ... nefunguje internet, keď je doma tak čisto? Nestrácame všeobecne v rámci premien tradičné postavenie ženy a muža nielen vo vzťahu k rodine, ale aj k spoločnosti.

Nemáte dojem zo súčasného vývoja, že spoločnosti (a je úplne jedno, ci sa jedná v rámci nich o majoritu alebo minoritu) sú v kontexte riadenia sveta smerované k "výrobe" dezintegrovaného jednotlivca, ktorý v kontexte svojho prežitia pristúpi na akékoľvek podmienky jeho individuálnej existencie?

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

POZÝVAME VÁS NA VEDECKÚ KONFERENCIU

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44
V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK. Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a...
>>

Konferencia sa koná na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc. PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc. a katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka.

08.10.2017 16:44
Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho...
>>

Titulná strana pripravovanej kolektívnej monografie aktívnych účastníkov vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

07.10.2017 21:14
>>

Prednáška odchovanca Petra Stupára o svojom živote v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach

06.10.2017 16:54
Klikni na: www.youtube.com/watch?v=LO4tcZDbaYc&feature=youtu.be
>>

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15
Pozvánka a prihláška na vedeckú konferencia Návrat pedagogiky do DeD.pdf (518429)  
>>

Konferencie

Workshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA v stredu dňa 20.5. 2015 o 10.00 hod. v Piesťanoch - pozri fotogalériu

13.05.2015 20:10
Worskshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA dňa 20.5.2015 o 10,00 hod. do hotela Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany, kde sa uskutoční pod záštitou doc. Ing. Džalala Gasymova, PhD. predsedu Správnej rady Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Miroslava Daniša, CSc. rektora Vysokej školy...
>>

Medzinárodný workshop PRAKTICKÝ POHĽAD DO ZÁKULISIA SOCIÁLNEJ PRÁCE dňa 17. marca 2015 v Sládkovičove - pozri fotogalériu

17.03.2015 18:16
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove organizuje pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce medzinárodny workshop "Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce". Bližšie klikni na: Program pracovného  seminára 2015.pdf (421016)
>>

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 22. apríla 2015 v Piešťanoch - pozri fotogalériu

10.03.2015 17:40
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove v spolupráci s Teologickou fakultou Katolickej univerzitiy v Ružonberku poriada vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá je venovaná najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia...
>>

3. medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI prebiehala v piatok dňa 12.12.2014 od 10.00-12.00 a od 13.00-15.00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu - pozri diskusiu

01.02.2014 00:00
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Vás...
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.