Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Názory, postrehy,diskusia

Dátum
Vložil
Titulok

Návšteva u primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka - odkaz pre Trenčanov.

Sedenie u primátora Mgr. R. Rybníčka... Stratil som ilúzie o diskusii, diplomacii a slušnosti v politike... Utvrdil som sa, že primátor je iba hulvát , diskutovať nedokáže, je nekompetentný na tento post, v ničom sa nevyzná. Trenčania, v ďalších voľbách nevoľte pána Rybníčka, pretože pohŕda a neváži si deti a bývalých odchovancov Detského mestečka, ako aj odborníkov v oblasti výchovy a vzdelania v detských domovoch do roku 2005. Uznáva iba deštrukciu výchovy a ne-fungovanie detských domovov v súčasnosti pod taktovkou jeho naj kamaráta hrobára detského mestečka a rodinnej výchovy v detskom mestečku, jedinom detskom domove s tradičnou rodinnou výchovou na svete, ktoré fungovalo do roku 2005, kým ho nepochoval pán Mikloško a pani Radičová. Pán Rybníček prehlásil, že sa nevyzná v problematike Detského mestečka. Načo je potom primátorom, ide mu iba o získanie financií z likvidácie detského domova? Ale pretŕčať sa vie a ukazovať s Mikloškom.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Návšteva u primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka - odkaz pre Trenčanov.

https://youtu.be/xy7ymiau0Lw

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Návšteva u primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka - odkaz pre Trenčanov.

vyborne Brano!!!

Dátum
Vložil
Titulok

Profesionálni rodičia?

Sú takí blázni, čo z práce nechodia domov: umelci, živnostníci... tí si svoju prácu tak nejako stále nosia so sebou, nepočítajú hodiny, príplatky, prestávky ani gastrolístky. Ale tak sa rozhodli. Chceli a chcú byť slobodní, chcú si sami platiť odvody a dane, chcú byť sami sebe šéfom. Ale na Slovensku máme jednu zvláštnu skupinu ľudí, čo tiež robí, 24 (hodín denne) x 7 (dní v týždni)) x 12 (mesiacov v roku). Nie sú to ľudia v slobodnom povolaní, sú to obyčajní zamestnanci, s riadnymi pracovnými zmluvami, uzatvorenými v zmysle Zákonníka práce. Profesionálni rodičia v detských domovoch. Po podpise tých zmlúv vyfasovali pracovný predmet (štátne dieťa) a nejaké tie pracovné nástroje (plienky a sunar) a začali: 24 x 7 x 12... Tie hodiny a mesiace pracujú bez príplatkov za nadčasy, za nočné, za sviatky. S jedným gastráčom denne (ak vôbec). Jednoducho to, čo nájdete v ich pracovných výkazoch, je lož.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Profesionálni rodičia?

Klobúk dole pred perfektným zhrnutím tejto problematiky. Máme kamarátku, ktorá má tri "štátne" deti okrem svojich dvoch vlastných /a manžela?!/, dosť o tej problematiky vieme a tiež sme trochu uvažovali... Otvárajú sa nám pomaly oči! VĎAKA!

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Profesionálni rodičia?

"Profesionálni rodičia by jednoducho nemali byť zamestnancami. Mali by byť poskytovateľmi služieb v tzv. slobodnom povolaní, ktorých budú detské domovy kontrahovať, alebo by mali byť v dávkovom systéme – ako je tomu u pestúnskych rodičov."
Zmeniť názov, meno, označenie? roztrhať pracovnú zmluvu? Čo sa tým zmení na práci a hlavne na tom, že prof. rodičia nemajú žiadneho striedača, ktorý by ich vystriedal aspoň pri tých najvážnejších prípadoch.
Dobrý článok ale ja nepotrebujem zmeniť status, ja potrebujem striedača.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Profesionálni rodičia?

Dakujem, pani Ida, konecne to niekto naozaj pomenoval. Aj ja som zvedava, kedy sa to zmeni...

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Profesionálni rodičia?

poznám problémy profi rodičov,okamžite s tým treba niečo robiť!!!!!!profirodičia sú otrokmi štátu a vždy jednou nohou v base!!!!!!!!!!!!!!!

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Profesionálni rodičia?

..to sa aj zle ciita....zeby to zmenila detska "ombudsmanka" ?????

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Profesionálni rodičia?

Absolútne súhlasím s autorkou.. je to presne tak! A to už ani nehovorím, že v detských domovoch je bežnou praxou, že mať doma jedného štátneho novorodenca sa ani nepovažuje za plný úväzok! A za tú nepretržitú 24/7 šichtu s obrovskou zodpovednosťou za cudzie dieťa častokrát s nezanedbateľnými zdravotnými, mentálnymi alebo psychickými problémami berú neuveriteľne smiešny plat... Bez akéhokoľvek plnohodnotného voľna a len s minimálnou materiálnou podporou.... Šialené, absurdné.... S tým rozhodne treba niečo robiť, pretože inštitút profesionálneho rodičovstva má v oblasti náhradnej starostlivosti nezastupiteľný význam. Pracovné podmienky by teda mali byť k tejto dôležitosti adekvátne, a to aj za cenu, že to štát bude stáť o niečo viac námahy pripraviť vhodnú legislatívnu podporu a aj viac finančných prostriedkov!

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Profesionálni rodičia?

Filozofia profesionálnych rodín bola pred rokmi nastavená výborne, ale bohužiaľ rok čo rok sa realita života profesionálnych rodín mení čoraz k horšiemu. Trpia rodiny a tým pádom aj trpia deti! A práve preto treba nahlas o tom vyprávať. Posnažím sa vyjadriť svoje sedemročné skúsenosti v tejto oblasti, ktoré som nadobudla z pozorovania práce profesionálnych rodín a z náborových konaní na túto pracovnú pozíciu. Obaja s manželom máme urobenú prípravu na profesionálnych rodičov.
Ako náhle sme však nahliadli hlbšie, našli sme veľa negatívov, s ktorými sa nestotožňujeme:
1.Profesionálny rodič si píše 8-hodinový pracovný čas. Pritom pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
2. Príplatky za víkendy, sviatky a nočné nedostáva. (Čo by sme aj oželeli.)
3. V rodine je často priveľa detí, zdravých aj postihnutých, čo vedie k vyčerpaniu a možným úrazom.
4. Na jedného profesionálneho rodiča by malo pripadať 1 dieťatko od 0 do 2 rokov, prípadne dve deti nad dva roky.
5. Cestovné k lekárovi, do školy alebo na krúžky by malo byť preplatené.
6. Taktiež profesionálni rodičia musia mať nárok na čerpanie dovolenky a maródky bez detí.
7. Porady detského domova by mali mať profesionálny rodičia povolené aj s deťmi, zatiaľ by sa o deti postaral pracovník DeD.
8. Toto sú tie najzakladanejšie body, ktoré by mala táto práca spĺňať.

Výberové konanie na prácu profesionálneho rodiča prebieha v troch kolách:
· Psychotesty
· Pohovor
· Návšteva rodiny a rozhovor s rodinnými príslušníkmi

Až keď toto všetko človek podstúpi, komisia rozhodne, či sa môže stať profesionálnym rodičom. Tak sa pýtam, ako je možné, že detský domov sa na výberovom konaní najviac zaujíma o to, kde profesionálny rodič umiestni ŠTÁTNE dieťa počas porady detského domova, dovolenky alebo maródky profesionálneho rodiča? A naznačujú profesionálnym rodinám dosť jasne odložiť dieťa za ten čas k rodinným príslušníkom, najlepšie k starým rodičom, ktorí NEPREŠLI troma kolami výberového konania! Čo má naša práca ako profesionálny rodič s členmi rodiny? Keby sa niečo za ten čas dieťaťu stalo, bol by vinný a potrestaný profesionálny rodič. Taktiež nie každý má rodinných príslušníkov ochotných strážiť štátne dieťa. Nás tiež naši rodinní príslušníci nezaťažujú svojimi pracovnými povinnosťami, kým sú oni na porade, čerpajú dovolenku alebo maródku. Ako keby sa detský domov zbavoval zodpovednosti za deti.

Najdôležitejším a najzávažnejším faktom pri tejto práci je skutočnosť, keď dieťatko s profesionálnou rodinou naviaže silné puto alebo je dieťa v profesionálnej rodine príliš dlho, profesionálny rodič musí byť na prvom mieste, kto si dieťa osvojí, ak má o to záujem. Nič jednoduchšie v takom prípade neexistuje, či pre dieťa, profesionálneho rodiča alebo príslušné orgány. Je to vskutku pochopiteľné a samozrejmé. Neviem, prečo niekto robí z jasných vecí veci nejasné.

Ešte by som chcela poukázať na pár poznatkov o fungovaní detských domovov z vlastnej skúsenosti u nás v Tatranskej Lomnici, čo spadá pod Detský domov Poprad.

Sedem rokov sme spolupracovali a pomáhali osemčlennej súrodeneckej skupine priamo v satelite detského domova v Tatranskej Lomnici. V satelite pracuje jedna hlavná teta vychovávateľka s príslušným vzdelaním. Okrem nej tam pracujú pomocné vychovávateľky, ktoré pedagogické vzdelanie nemusia mať. Tie deťom varia a majú oveľa viac práce ako hlavná, ktorá variť nemusí. Na deťoch sme si za celé tie roky nevšimli žiadny progres vpred. Do školy chodia nepripravené, prepadajú. A to aj keď boli prázdniny a času na učenie bolo dosť. Dostávajú vychádzky do večera a tak 12-13 ročné deti už začínajú sexuálne žiť a často zostávajú gravidné - tehotné. V skupine sú umiestnené aj malinké deti, ktoré by podľa zákona mali byť v profesionálnej rodine.

Deti dostávajú zvláštne a neprimerané tresty, ktoré menovať radšej nebudem. Deti sú často obviňované z priestupkov, ktoré nevykonali a sú prepustené z detského domova do života nepripravené. Do satelitu je privolávaná polícia často bez nejakej vážnej príčiny. Deti nemajú žiadny alebo len minimálny program. Samé deti tvrdia, že život vo veľkých spoločných priestoroch im lepšie vyhovoval, lebo teraz nemajú žiadne akcie ani rozptýlenie. Satelity sú menej kontrolovateľné. Mám pocit, že pánom a pani riaditeľkám táto neprehľadná situácia vyhovuje, lebo zatiaľ sa proti nej ani jeden z nich verejne nepostavil.
Ja túžim pracovať ako profesionálny rodič, ale za podmienok, ktoré tu spomínam.
Prosím, poďme to spolu zmeniť.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Profesionálni rodičia?

Výchova deti sa netýka len prítomnosti. Deti pripravujeme na budúcnosť, aby sa vedeli adekvátne začleniť do spoločenského občianskeho života. Charakter človeka je jeho osud. Obzvlášť u deti vyrastajúcich mimo vlastnej rodiny. Pedagógovia – vychovávatelia musia cieľavedome, systematický, plánovite pôsobiť na jedinca - dieťa, ktoré majú zverené do náhradnej starostlivosti. Pod týmto pojmom rozumieme formovanie jedinca – dieťa po stránke fyzickej a psychickej. Treba aby pedagógovia – vychovávatelia vedeli komunikovať s deťmi spôsobom, ktorý je pre nich prirodzený. Vychovávať deti v prítomnosti a nezamýšľať sa nad budúcnosťou.

Dátum
Vložil
Titulok

Vedecka konferencia Návrat pedagogiky do detských domovov

Som velmi dojata a vdacna za to, ze tato konferencia je venovana aj na pocest mojho otca, pretoze jeho meno bolo pocas byvaleho rezimu v suvislosti s detskym mesteckom vymazane... a bol profesne odstaveny!

Este raz dakujem organizatorom konferencie.

Tatjana Ratkošová rod. Sojková

Dátum
Vložil
Titulok

Návrat pedagogiky do detských domovov

Ani nie som z pomerov v DM prekvapená. Systém výchovy detí poznáme v našej skole dôverne. Zažili sme si ho niekoľko rokov, pokiaľ k nám deti chodili. Nikdy sme nevedeli, komu vlastne deti patria. Toľko koordinátorov, tiet a vychovávateľov so ešte nezažila, no hlavne ste sa nemali s kým o deťoch rozprávať. Pani riaditeľku som niekoľko krát do školy pozývala, aby vlastne vedela kde "jej" deti do školy chodia, no bez absolútneho záujmu. Vedeli sme o deťoch iba vtedy, pokiaľ tam pôsobil p. Lissník a mal kompetenciu v Mestečku rozhodovať. A systém (pokiaľ možno o nejakom hovoriť) - no priam neuveriteľné...voľnosť detí v Trenčíne, bez kontroly, mladých dospelých nehovoriac - celá ich výchova spočívala v nadelení peňazí, z ktorých sa mali prestravovať. Tie príbehy, ktoré zažili deti počas víkendu, keď neboli u nás na internáte. Bez akejkoľvek kontroly a záujmu od vychovávateľov - tomu sme ani nemohli uveriť - samozrejme deťom to vyhovovalo. Už asi tri, štyri roky k nám deti vôbec neusmerňujú - príliš sme personál obťažovali telefonátmi, požiadavkami v záujme detí... Skúsenosti s tehotnými dievčatami máme tiež. Neviem, kto to teraz riadi, no vtedajšia pani riaditeľka svojim personálom tam nemá čo robiť...viackrát som mala chuť sa na pomery v Mestečku sťažovať... Poviem úprimne, podobné pomery vládnu v mnohých DeD, s ktorými spolupracujeme..., okrem vzorného DeD v Novom Meste.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Návrat pedagogiky do detských domovov

Riadi to tam stale ta ista riaditelka. Ona to nevie riadit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Publikácie

Hejdiš, M. a kol. 1. ročník kynologicko - animoterapeutické konference Hranice, 11. února 2017. Zborník príspevkov. Trenčín : SpoSoIntE, 2017, 141 s. ISBN 978-80-89533-21-3

22.09.2017 12:31
Klikni na stiahnutie: Hejdis, M. a kol..pdf (1,8 MB)
>>

PAVLOVIČOVÁ, Anna. 2015. Humanistický integrovaný prístup v práci s ľuďmi s floridnými psychiatrickými diagnózami. Trenčín : SpoSoIntE, 2015. 152s. ISBN 978-80-89533-16-9.

06.01.2017 10:45
Klikni na stiahnutie www.kozon.cz/news/pavlovicova-anna-2015-humanisticky-integrovany-pristup-v-praci-s-ludmi-s-floridnymi-psychiatrickymi-diagnozami-trencin-sposointe-2015-152s-isbn-978-80-89533-16-9/  
>>

PAVLOVIČOVÁ, Anna. 2015. Systém poskytovania sociálnych služieb. (Pohľad praktika).Trenčín : SpoSoIntE, 2015. 74s. ISBN 978-80-89533-17-6.

14.10.2015 12:28
Pavlovičová System socialnych sluzieb - obálka, obsah..pdf (404748)
>>

Bundzelová, Katarína - Radi, František. 2014. Príručka k písaniu záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2014, 111 s. ISBN 978-80-89533-13-8. (Obálka a obsah)

20.09.2014 20:07
http://www.kozon.cz/news/bundzelova-kaarina-radi-frantisek-2014-prirucka-k-pisaniu-zaverecnych-prac-trencin-sposointe-2014-211-s-isbn-978-80-89533-13-8-/
>>

Kozoň, Antonín. 2014. Základy psychológie. Trenčín : SpoSoIntE, 2014, 118 s. ISBN 978-80-895333-14-5. (Obálka a obsah)

20.09.2014 20:02
http://www.kozon.cz/news/kozon-antonin-2014-zaklady-psychologie-trencin-sposointe-2014-118-s-isbn-978-80-89533-14-5-/ - klikni na stiahnutie
>>

Bundzelová, K., Radi, F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác. Trenčín : SpoSpIntE, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89533-11-4. (Obalka a obsah)

28.11.2013 15:57
http://www.kozon.cz/news/bundzelova-k-radi-f-2013-postupy-a-odporucania-pri-pisani-zaverecnych-prac-trencin-sposointe-2013-108-s-isbn-978-80-89533-11-4-/ - klikni na stiahnutie
>>

Kozoň, A. 1987. Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Liečebná výchova kriminálnej osobnosti. Bratislava : S-ZNV, 1987, 55 s.

02.10.2012 22:38
Unikátna publikácia, klikni na stiahnutie: www.kozon.cz/news/kozon-a-penitenciarna-psychoterapia-recidivistov-liecebna-vychova-kriminalnej-osobnosti-bratislava-s-znv-1987-55-s-/
>>

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol. 2011. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 446 s. ISBN 978-80-89533-02-2.

18.07.2012 22:01
Klikni na stiahnutie: www.kozon.cz/news/kozon-a-hejdis-m-a-kol-2011-socialna-a-ekonomicka-integracia-a-dezintegracia-v-bezpecnosti-jedinca-a-spolocnosti-trencin-sposointe-2011-446s-isbn-978-80-89533-02-2-/
>>

Nečas, S. a kol. (Ed.). 2011. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha : SVŠEŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, SpoSoIntE, 2010, 600s. ISBN 978-80-86744-84-1.

18.07.2012 21:57
Klikni na stiahnutie: www.kozon.cz/news/necas-s-a-kol-ed-socialni-ekonomicke-pravni-a-bezpecnostni-otazky-soucasnosti-praha-svses-vszasp-sv-alzbety-sposointe-2010-600s-isbn-978-80-86744-84-1-/
>>

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.). 2009. Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555 s. ISBN 978-80-89271-63-4.

18.07.2012 21:52
Klikni na stiahnutie: www.kozon.cz/news/hejdis-m-kozon-a-ed-socialna-a-ekonimicka-nudza-bezpecnost-jedinca-spolocnosti-bratislava-vysoka-skola-zdravotnictva-a-socialnej-prace-sv-alzbety-2009-555s-isbn-978-80-89271-63-4-/
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.