Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Pre rodičov z Trnavy a blízkeho okolia

WING TSUN pre deti vo veku od 7 do 13 rokov

19.09.2018 12:36

>>

Odchovanci Detského mestečka

VIDEO: Štátne detské domovy? Riaditeľkin syn vraj nosil drogy do Detského mestečka v Trenčíne

19.09.2018 12:23

www.kvonline.sk/video-statne-detske-domovy-riaditelkin-syn-vraj-nosil-drogy-do-detskeho-mestecka-v-trencine/

Detské mestečko v Trenčíne je príkladom ako štát zničil unikátny projekt a výnimočný v bývalom Československu. Ten pozostával z rodinnej výchovy prostredníctvom manželských dvojíc v Detskom domove. Práve rozhodnutím Dzurindovej vlády z roku 2005, kedy bola vyhnaná rodinná pedagogika z areálu Detského mestečka spolu s manželmi – vychovávateľmi, sa uvolnila cesta už len obyčajnému detskému domovu zo všetkými negatívami, ktoré štátom dehumanizovaná ústavná výchova prináša.

Milan Kolár – odchovanec Detského mestečka v Trenčíne, ktorý si moc dobre pamätá na svoje detstvo.  Zažil dva systémy výchovy, ktoré nám opísal.

Vysokú hodnotu pridáva výchove manželských dvojíc, ktorá tu fungovala v rokoch 1973-2005.

Po roku 2005 priznáva, že jeho študijné výsledky v škole sa zhoršili a na nový systém (ne) výchovy si nezvykol.

Pre OZ Naša rodina priznal aj to, keď sa zmenil systém po roku 2005, že podaktoré chovankyne otehotneli a odrodili priamo v tomto spomínanom detskom domove.

Deti  nedokončili niektoré vzdelanie a priznal aj to, že drogy sa tam vyskytovali. Dokonca povedal aj to, že pani riaditeľkin syn tam nosil priamo do zariadenia drogy pre deti.

>>

Autorská beseda ku knihe Kozoň Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov v stredu dňa 9.5.2018 o 16,30 hod. vo verejnej knižnici v Trenčíne.K

15.04.2018 16:33

Klikni na video z autorskej besedy: 

www.youtube.com/watch?v=vV6Lbg5ucA0&feature=share

>>

Návrat k „Návratu pedagogiky do detských domovov“ - recenzia.

12.04.2018 18:48

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina nad kolektívnou monografiou                              doc. PhDr. Antonína  Kozoňa, PhD. 

Klikni na stiahnutie: Recenzia od prof. PhDr. V. Kusina, DrSc. MaS č.1, 2018.pdf 

 

>>

Martina Slezáková Fáriková - aj ja som jedno z detí rodiny detského mestečka

23.02.2018 18:04

Aj ja som jedno z detí, ktoré vyrastalo v detskom domove Detské mestečko. Do tohto detského domova som sa dostala 02.12.1981, ako štvorročná, spolu so staršími súrodencami – bratom a sestrou. Do detského domova Detské mestečko sme boli umiestnení po tom, ako náš otec zabil našu mamu a musel nastúpiť na výkon trestu.

Ako dieťa som nevedela pochopiť, prečo sme boli umiestnení práve do tohto detského domova, keďže sme bývali v bratislavskom kraji, ale rokmi som si uvedomila, čo je hlavnou myšlienkou Detského mestečka – RODINA a jej súdržnosť.

Ja s mojimi súrodencami sme už boli rodina, a preto som veľmi vďačná, že v tej dobe fungoval tento projekt, pretože si myslím, že keby nás so súrodencami rozdelia, stratu rodičov by sme všetci znášali horšie. Takto nám bolo umožnené byť stále spolu a mať jeden druhého. A nie len to. Spolu s ostatnými deťmi s podobným osudom sme vyrastali ako jedna veľká rodina. V každej bunke žil manželský pár, ktorý sa staral o niekoľko detí v rôznych vekových kategóriách, pričom som sa napríklad naučila starať o mladšie deti.

Vychovávatelia Štofkovi a po nich Klabníkoví nás vychovávali tak, aby sme sa v budúcnosti vedeli postarať o seba a svoje rodiny, skrátka, aby sme sa v živote nestratili. Každý sme mali svoje povinnosti, ktoré sme si plnili. Napríklad, každú sobotu staršie dievčatá prali, ďalšie polievali kvety, obriadili sliepky a zajace, ďalšie deti vysávali a tak ďalej. Dievčatá ženské práce a chlapci zasa tie mužské. Mali sme aj veľa voľného času, ktorý sme mohli tráviť na ihrisku, v telocvični alebo na plavárni. Mali sme možnosť tréningov, ktoré riadili niektorí vychovávatelia a pripravovali nás tak na rôzne súťaže. Bola som jedna z tých, ktorú šport veľmi bavil, hlavne plávanie a atletika. Hrdo sme reprezentovali svoj detský domov na rôznych súťažiach, kde sme sa umiestňovali na popredných prvých miestach. Ja som sa dokonca za svoje športové výkony dostala aj do zahraničia (Nemecko), čo bol pre mňa veľký zážitok. Mali sme široké možnosti voľnočasových aktivít, takže si každý našiel to svoje. Sestra robila taktiež atletiku, brat hrával futbal. Taktiež sme mali možnosť navštevovať rôzne krúžky, napríklad turistický, z ktorého sme chodievali na zrazy, kde sme spoznávali aj iné deti z iných detských domovov. Pri komunikácií s týmito deťmi som si veľakrát uvedomila, aké máme šťastie, že sme práve v tomto detskom domove. My sme v našom areáli mali všetko – budovy, v ktorých sme bývali, školu, škôlku, jedáleň, ihriská, plaváreň, záhrady (v ktorých sme taktiež pestovali úrodu). A celý tento areál bol oplotený, takže nám nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.

Za seba môžem povedať, že som si rokmi uvedomila, aký je to krásny projekt. Som vďačná a šťastná, že som mala príležitosť vyrastať práve tu. Po rokoch môžem povedať, že mám jednu obrovskú rodinu. S deťmi, s ktorými som vyrastala, sa stretávame dodnes a vnímam ich ako ďalších súrodencov. Vychovávatelia nás naučili mať úctu, pokoru a rešpekt voči nim, ale aj voči iným ľudom. Naučili nás byť slušní, pracovití a hlavne nás naučili vážiť si všetko, čo nám život ponúkne.

Ja som v Detskom mestečku prežila takmer 14 rokov a môžem povedať, že ma bolí srdce, keď vidím čo je z Detského mestečka dnes. Je mi úprimne ľúto, že hlavná myšlienka sa vytratila, že deti sú „vychovávané“ z 90% ženami, ktoré sa pri nich striedajú na 8 hodinové zmeny, nemajú mužský vzor, nie sú vedené k slušnému správaniu a že nie sú správne pripravované do života. Myslím si, že keď už nastane situácia, že sú deti umiestnené do detského domova, treba spraviť všetko preto, aby sa medzi spolužiakmi alebo na verejnosti necítili ako „iní“, ale aby boli vychovávaní v čo najlepších podmienkach, s pocitom, že nie sú o nič ukrátení a majú rodinu, ktorá je tu vždy pre nich a aby sa z nich stali slušní ľudia. A práve toto bolo primárnou myšlienkou zakladateľov projektu Detské mestečko, ktoré ako jediné na Slovensku bojovalo za súdržnosť súrodencov.

Dnes, keď sa pozriem na areál Detského mestečka, vidím iba zničené, posprejované, schátrané budovy, doslova bez duše. Žiadne usmiate deti, ktoré by sa hrali na ihrisku, ktoré by s hrdosťou zbierali vypestovanú úrodu, jednoducho, nevidím žiadne šťastné deti, akými sme boli my. Tento pohľad je strašný, pretože Detské mestečko vnímam ako svoj domov. A myslím, že žiadny človek by nechcel vidieť svoj domov v takomto stave. Zakladatelia Detského mestečka tento projekt zakladali s láskou a odhodlaním vychovať úspešné a hlavne šťastné deti, a je smutné, že sa to dnes vytratilo, a že Detské mestečko nadobúda podobu internátu, kde deti nie sú brané ako deti, ale ako tovar, pri ktorom sa na zmeny striedajú pracovníci.

 

>>

Odchovanec Martin Kubínec spomína na svoje detstvo

19.02.2018 20:06

Do Detského mestečka som prišiel v roku 1998, kde riaditeľa Detského mestečka robil v tom čase pán Milan Hegeduš. Pridelili ma do rodinnej bunky manželskej dvojice Červenkových. V rodinnej bunke sme žili, ako jedná veľká rodina. Spoločne za stolom nás bolo 12-13 chovancov a ich jedna dcéra. Časom do rodiny prišla ich druhá dcéra, ktorá sa narodila v Detskom mestečku.

K manželom Červenkovým som prišiel ako sólové dieťa. Život v rodinnej bunke bol zaujímaví v tom, že som začal spoznávať okolie a začal som sa prispôsobovať systému, ktorý tam bol zavedený. Časom som začal pociťovať, že , čo je to rodina. Ako rodina sme sa starali o domácnosť v dome, dopestovali sme si zeleninu a oberali sme si domáce ovocie, chovali sme zvieratka (sliepky) a aj domáceho mazlíčka psíka sme mali, ktorý sa volal Timo.

V Detskom mestečku sme mali veľmi dobrého nebohého šéf kuchára pána Jambora. Ujo Jambor veľmi dobre varil polievky a robil najlepší boršč.

Chodievali sme na rôzne tábory, ktoré organizovalo Detské mestečka. Na jednom tábore v Železnom bol hlavný vedúci tábora pán Mgr. Lančarič (rodič tiež 12 člennej skupine v Detskom mestečku). S našim ujom Lančaričom sme chodievali na čučoriedky, na prechádzky a spoznávali sme krasy Slovensku. Učil nás, ako sa máme správať v lese a orientácia v lese. Bol to veľmi dobrý človek a hlavne praktik. Za všetko mu ďakujem.  

Detské mestečko malo vlastný lyžiarsky vlek, kde sme pravidelne chodievali cez víkendy (v nedeľu) lyžovať. Lyžiarsky vlek sme mali na Vlčom vrchu (Horná Súča).

Autobusára Detského mestečka bol pán Ivan Bokes. Náš ujo Bokes bol náš šofér, ktorý pochodil s nami celé Slovensko a aj mimo Slovenska. Bol to skúsený šofér s dlhoročnou praxou. Viezol nás do táborov, na lyžovačky, k lekárovi do Bratislavy mňa pravidelne viezol na kontroly ohľadne môjho zdravotného stavu. Ďakujem mu za všetko, čo pre nás robil.

Pani Editka Fraňová, dá sa povedať ako teta, bola zdravotná sestrička Detského mestečka, ktorá je tiež už nebohá, ktorá mi pomáhala a psychicky mne ale aj ostatným deťom morálne podporovala ohľadne môjho zdravotného stavu. Už som tu dávno nemusel byť! A za to ďakujem jej, Bohu a celej svojej rodine. 

Systém v Detskom mestečku za čias našej éry (výchova v rodinných domčekoch) bol dobrý. Teraz sa súčasne vedenie môže iba hanbiť. Ráno sa zobudíte a pozrite sa niekedy do toho zrkadla. Ako je možné, že deti tam rodia deti ako na bežiacom páse a podotýkam, že niektorí chovanci, ktorí sa stali po zrušení detského mestečka klientmi detského domova, nedokončujú školy a poniektorí drogujú a fetujú. Je to tam verejne známe. Jednotlivé objekty sa v Detskom mestečku sprejujú a chátra to tam. Za nás tam bol život!  Vedenie terajšieho detského domova, zobuďte sa!. Niekoľko krát som navštívil tento detský domov a plačem nad tým ako to skončilo. Mám z toho zlé sny. Pani riaditeľka detského mestečka, pán Mikloško, zobrali ste všetko, čo som mal v detstve rád. 

Zaujímalo by ma, kto za tým stojí. Za rozpadom Detského mestečka. Rád by som sa s ním porozprával a poukazoval by som mu a povedal, ako sme tam žili, ako jedná veľká rodina.  Prečo sa zrušilo niečo, čo fungovalo a malo výsledky?

Strašne zbožňujem pána Mikloška (Úsmev ako Dar). Je to hrobár Detského mestečka. Aj tak ho mám rád. Má to u mňa odpustené.

Mrzí ma, že terajšie deti nezažijú takú výchovu, ktorú sme zažili my, ale na druhej stránke som rád, že Detské mestečko vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku SR. 

>>

Odchovanci Detského mestečka na prednáške prof. J. Mikloška - diskusia

14.02.2018 19:29

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave dňa 13.2.2018

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

VÝZNAM  RANÉHO DETSTVA PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE - KORENE PROBLÉMOV A RIEŠENIA

Téma sa niesla v duchu rodičovstva, postavenie muža v rodine a ako je dôležité bytostne pre deti, aby vyrastali v komplentých funkčných rodinách.

Diskusia (doslovný prepis zvukového záznamu):

Odchovanec z Detského mestečka pán Peter Stupár v diskusií položil otázku prof. MUDr. Jozefovi Mikloškovi, PhD., Cit.: „V prednáške ste rozprávali presne princíp výchovy v rodinách. A ja by som mal jednu základnú otázku. Prečo sa zavrhla výchova, ktorá bola v Detskom mestečku Trenčín-Zlatovce? V tomto projekte, ktorý bude mať tento rok už 45 rokov, bolo v 2005 roku zavrhnutá rodičovská výchova, kde bola manželská vychovávateľská rodina, ktorá vychovávala deti. Čiže bola to rodina, ako klasická rodina, a bol tam vzor otec a matka. Prečo sa neberú v dnešnej dobe štúdie a výsledky práce z Detského mestečka a prečo to bolo zavrhnuté?“

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., odpovedá cit.: „Je to otázka, ktorá je veľmi špecifická. Realita je dneska iná, kde už nevieme nájsť dvojice, pretože dneska nevieme nájsť manželov, ktorí by vychovávali 10-12 deti. Je to komplikovaná téma. Mestečko bola dobrá výchova, ale izolovaná v tom čase a vieme dobre, že tam bola aj éra vojakov. Ale... Ta forma sa dneska hľadá, aby bol kontakt s rodinou. Vo všetkých detských domovov za socializmu sa vôbec nepracovalo s biologickou rodinou. Detské domovy boli izolované, súrodenci bolo poroztŕhaní.“

Odchovanec Detského mestečka Mgr. Branislav Ladický flexibilne a pohotovostne reagoval na slová prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD. a odpovedal mu cit: „Ja som tiež odchovanec Detského mestečka a nemal som ten pocit, že by sa nepracovalo s biologickou rodinou. A to je dôležité, pretože vy pán Mikloško poviete, že izolácia. Aká izolácia? Ja nemám ten pocit, že by sme žili izolované. Len pre informáciu JA som navštevoval základnú umeleckú školu v Trenčíne, do základnej školy v Detskom mestečku chodili (a chodia) deti z biologických rodín."

Prof. J. Mikloško reaguje, cit.: „Boli ste s biologickými rodičmi?“

Mgr. B. Ladický odpovedá, cit: „Neviete vôbec moju anamnézu. Napríklad moji rodičia nežijú. A máte rýchlu odpoveď. Ale brat, ktorý je starší a žil u svojho otca, keďže otec je tam iný, tak ma pravidelne navštevoval. Doteraz nás ako OZ Naša rodina kontaktuje pani Dvorská, ktorá tam mala dvoch synov a stále je v kontakte s manželskou dvojicou (manželia Križanovci) u ktorých chlapci vyrastali. A manželskú dvojicu pán Mikloško moc dobre poznáte. Nevyprávajte pán Mikloško láskavo také veci, že sa tam žilo izolované. A čo sa týka tej vašej vojenskej garnitúry, tak aj na to Vám odpoviem. Riaditeľ ako vojak, ktorý tam bol prijatý, tak bol v roku 1999, v roku 1998 bol riaditeľom pán Milan Hegeduš, pred ním v rokoch 1991 – 1997 bol Dr. Vladimír Vachalík, CSc., pred ním bol Dr. Viktor Chovanec, CSc., v rokoch (1977 – 1990) a prvým riaditeľom bol spoluzakladateľ nášho Detského mestečka pán Štefan Rehák. Toto boli všetko pedagógovia a keď sme pri garnitúre vojakov, tak to už bolo, keď Detské mestečko a detské domovy na Slovensku, už boli vyňaté a presunuté z MŠVVaŠ SR pod správu a riadenie MPSVaR SR. Je zaujímavé, že Dr. Kamila Braniková, Dr. Vachalík, Doc. Škoviera a iní majú úplne iní názor na systém riadenia detských domovov predtým a ako je tomu teraz. Vychádzate iba z potrieb deti a formujete si iba konzumného človeka. Ako je možne a dobre o tom vieme, že deti rodia deti a nedokončujú si školy? A ako je možné, že 86% vychovávateľov v detských domovov sú iba ženy a muža postrádame."

Prof. J. Mikloško cit.: „Súhlasím s tým.“

Prísediaca na prednáške povedala, že model mestečka bol správny a teraz sa zavádza.

Mgr. B. Ladický zase reaguje cit: „Kde sa zavádza? Žiadne detské domovy nie sú rodinného typu. To je iba mýtus. Ako výchovné skupiny, kde o 8-10 detí sa prúdovo po 8-hodinových intervaloch strieda na 86% ženy. Chcete mi povedať, že to je rodina? Nikde sa nezaviedla rodinná výchova v detských domovoch. Transformáciu ste spúšťali v roku cca. 2001 – 2002. Vieme koľko peňazí sa investovalo do toho a nijaký detský domov nie je rodinného typu. A čo sa týka profesionálnych rodín, viem aj o tom povedať. Návrat deti do domovov, frustrovaný a vyhorení profesionálny rodičia, úmrtie deti v profesionálnych rodinách. Vieme aj o tomto diskutovať. Každá minca má dve strany. Ja tu nechcem útočiť na pána Mikloška, ale každá minca má dve strany. Mňa naši dobre vychovali v mestečku a vychovali nás cez 50 detí (dnes už dospelých). Doteraz sa udržujú vzťahy a Peter Stupár vyrastal u manželov Gomolovcov. Ten systém bol dobrý a mal výsledky. I reprezentantka vaša, ktorá pracuje na úsmeve ako Dar je odchovankyňa z Detského mestečka a ďalší. Napriek tomu nadácia Otvorenej spoločnosti (predsedkyňa Prof. Iveta Radičová) zrušila Detské mestečko a prehlásila, že Detské mestečko je getho.“

Odpoveď pána prof. Mikloška na záver pánovi Mgr. Ladickému, cit: „On sa hnevá na mňa.“

Mgr. B. Ladický zareagoval cit.: „Nehnevám sa, iba diskutujem“.

Prof. Mikloško uzatvára, cit: „Kolega Ladický dobre vypráva, mnohé veci sa snažia robiť dobre, len trošku máme iné názory.“

 

 

>>

POSTREHY

ÓDA NA ORCHESTRÁLNU SOCIÁLNU PRÁCU

12.06.2018 19:42

>>

Publikácia prof. PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD. o ošetrovateľstve na Slovensku.

Kozoň V., Ošetrovateľská škola - Pflegeschule - Nursing School SCSC Bratislava. ÖGVP Verlag, Wien, 2018. ISBN 978-3-9502178-8-9.

25.04.2018 16:25

Klikni na stiahnutie https://drive.google.com/open?id=12UzLooXNAmVW3ldFXZ6sFL3ZbDIIevdp

Hlavným cieľom tejto historicky orientovanej publikácie je prispieť k objasneniu vzniku profesionálneho ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku. Bola to práve Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, ktorej sa podarilo založiť v roku 1931 prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku. Táto súkromná škola bola dlho jediná v Bratislave a úspešne aj v rokoch druhej svetovej vojny vzdelávala diplomované ošetrovateľky a ošetrovateľov chorých. Ale v roku 1949 bola zoštátnená a rok neskôr vtedajšou štátnou komunistickou mocou násilne zrušená. To bol hlavný dôvod, prečo sa o tejto škole, jej absolventkách a absolventoch a jej prínose pre slovenské profesionálne ošetrovateľstvo približne polstoročie v odborných kruhoch mlčalo a nič nepublikovalo.

>>

Pohľad na priebeh vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

Video a ilustratívne foto z priebehu vedeckej konferencie dňa 15.12.2017 v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach

04.01.2018 21:29

  Klikni na video: 

  https://www.youtube.com/watch?v=G6cEYvyP634

  Klikni na stiahnutie kolektívnej monografie: 

  KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf 

>>

TRENČIANSKY ZAJTRAJŠOK - informuje čitateľov

Detské mestečko Zlatovce - vzostup a pád

30.12.2017 19:55

Klikni na stiahnutie - Detské mestečko - odozva po vedeckej konferencii.pdf

S problematikou starostlivosti o opustené deti sa architekt Detského mestečka Ing. Arch. Peter Brtko prvý raz zaoberal, keď riešil Detský domov pre 240 detí, v atraktívnom prostredí bývalej Palehnerovej záhrady – Horský park v Bratislave, ktorého ďalšiu realizáciu zmarili záplavy na južnom Slovensku. Vzápätí prišla iniciatíva z vtedajšieho trenčianskeho Okresného národného výboru, kde o výstavbu takéhoto zariadenia prejavil eminentný záujem riaditeľ odboru školstva Ing. Štefan Rehák, ktorý sa neskôr stal prvým riaditeľom Detského mestečka.

Vyvinul sa systém výchovy a starostlivosti o opustené deti, ktorý spočíval vo vytvorení umelých rodín, ktoré tvorili manželské páry so svojimi vlastnými deťmi spolu s ďalšími 12-15 deťmi odkázanými na detský domov vo veku od 1 do 18 rokov.

Lokalitný program pre Detské mestečko sa podarilo zostaviť takým spôsobom, že ani pri jeho realizácii v ňom prakticky nedošlo ku zmene. Detské mestečko sa skladá z funkčne ucelených základných celkov, z ktorých je na prvom mieste centrum, ktoré tvoria objekty riaditeľstva s klubovňami, viacúčelová sála s kapacitou 300 miest, jedálne s kuchyňou a zo športových priestorov telocvične 15 x 30 m, a plaveckého bazénu 10,5 x 25 m so šatňami. Centrum dopĺňa blok kotolne, trafostanice a súbor údržbárskych dielní so skladmi.

foto: archív Detské mestečko – Facebook

Bývanie detí vo veku 3-18 je riešené v štyroch obytných skupinách, ktoré tvoria štyri jednoposchodové rodinné domy a prízemný objekt herne klubovní, špecifická obytná skupina štyroch prízemných objektov, bola určená pre deti vo veku 1-3 rokov, čo sa neskoršie zmenilo na materské školy.

Výrazným prvkom mestečka je 18 triedna základná škola určená aj pre deti zo Zlatoviec a okolia, s nadštandardným priestorovým a technickým vybavením.

Tieto prevádzkové celky ešte dopĺňa zdravotné stredisko, objekt bytov zamestnancov a športový areál.

Bytová jednotka, má na prízemí  byt rodičov a ich vlastných detí a  spoločné priestory haly, malej kuchynky, jedálne, priestoru s fotelovým posedením, študovne a hygienického vybavenia, na poschodí sú izby detí, v jednom krídle dve izby pre dievčatá, v druhom päť izieb pre chlapcov, pričom obe skupiny majú vlastné hygienické vybavenie, so spoločnou halou.

foto: archív Detské mestečko – Facebook

Súčasnosť Detského mestečka

Svet sa zmenil a potrebovalo sa zmeniť aj Detské Mestečko (otvoriť sa, vypustiť málo funkčné prvky) Ono sa žiaľ nechcelo zmeniť. Tým sa uvoľnil priestor na aplikáciu „univerzálnej vízie“ o transformácií detských domovov, ktorá bola vo vzťahu ku Mestečku neodborná. K základnej myšlienke ho neposunula k rodine, naopak, od modelu rodiny ho vzdialila.

Za oveľa dôležitejšie sa pokladá pestovanie si vlastného imidžu. Deti sa v dnešnej dobe stali iba okrajovou záležitosťou v ktorej sú rozhodujúce iba zisk, moc a postavenie.

V takomto stave Detské mestečko fungovalo od 1973 do roku 2005, keď vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí zrušila takmer 40 rokmi , osvedčený výchovný systém založený na umelých rodinách, keď tieto nahradil vychovávatelia s 8 hodinovým pracovným úväzkom.

Snáď ako príklad nefunkčnosti je príbeh môjho kamaráta odchovanca, ktorý ešte žije v mestečku. Študuje na TU Alexandra Dubčeka, ale bývať musí v Bratislave u priateľa, nakoľko v „Bunke mladých“ nie je žiadny vychovávateľ a chodia tam prespávať ľudia bez domova. Človek tam vôbec nemá pocit bezpečia.

Mestečko sa teda dostalo do vážnej krízy. Súčasne riešenia sa zaoberajú predovšetkým tým, že neriešia podstatu problému, žiaľ v niektorých oblastiach, ešte krízu prehlbujú. Základná idea Mestečka „úplnej náhradnej rodine“ je aj dnes prijateľná a odborne dostatočné podložená. Situácia je zrejme nezvratná. Neexistuje totiž reálny odborný potenciál a ani politický záujem na jeho udržanie. Súčasťou je šírenie poloprávd ( o“ výkladnej skrini socializmu“, o tom, že „zariadenie neučili deti samostatnosti, že bolo getom“ a pod.), ktoré majú vytvoriť obraz o zlyhaní systému a ospravedlniť zmeny, ktoré sa dnes žiaľ realizujú.

Postavme sa proti tomu – je to rakovina!

Spracoval  Mgr. Branislav Ladický – autor publikácie „Rodinné príbehy bez rodín“

odchovanec Detského mestečka

>>

Vedecká konferencia NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOV AKO IMPERATÍV DOBY v piatok dňa 15.12.2017

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15

Vedecká konferencia prebehla v milej predvianočnej atmosfere s priebežnou účasťou 84 účastníkov. V novom roku zverejníme fotoreportáž a videozáznam bez komentára z diskusie účastníkov konferencie na vecne neobjektívne vystúpenie pána PhDr. Jána Heráka - z organizácie Úsmev ako Dar, ktorá stála v roku 2005 za zrušením tradičnej rodinnej výchovy na kresťanských princípoch v rodinných bunkách vychovávateľov - manželov v Detskom mestečku a teraz má hlavný podiel na  príprave konglomeračnej podoby novelizácie zákona č. 305/2005 Z.z. 

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočnych sviatkov v rodinnej pohode a všetko najlepšie v novom roku 2018.

  

bez komnetára

 

>>

Kolektívna monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

07.10.2017 21:14 >>

Konferencia sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc.PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc., katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka

08.10.2017 16:44

Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho členkou. Mezi její blízké přátele patřili také Vláďa Čermák, Otto Klein či Vláďa Pach. Když nacisté roku 1940 skauting zakázali, stala se „Dobra“ členkou protinacistického odboje, v jehož rámci převážela do okupovaných a pohraničních oblastí dopisy, zprávy, letáky a jiné ilegální tiskoviny. V prosinci 1942 byla skupina odhalena a „Dobra“ byla v pouhých 16 letech podrobena brutálnímu mučení a výslechům Gestapa. Do roku 1945 prožila velice těžké období, na které nerada vzpomíná. Ani konec války nebyl veselejší. Dobromila Vaňková musela identifikovat mrtvá těla svých drahých popravených kamarádů. Po válce se i v těžkých dobách vlády komunistů věnovala skautingu. Nejprve studovala medicínu, pak přešla na pedagogiku a psychologii. V těchto oborech pracovala ještě v devadesátých letech.

Film o I.D.Vaňkovej MOJI DOBŘÍ BRATŘI vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Klikni:

www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=40Q0kMlTJdQ

 

Som veľmi dojatá a vďačná za to, že táto konferencia je venovaná aj na počesť môjho otca Jána Sojku, pretože jeho meno bolo počas bývalého režimu v súvislosti s detským mestečkom vymazané... a bol profesne odstavený! 
Ešte raz ďakujem organizátorom konferencie.

Tatjana Ratkošová rod. Sojková

 

>>

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44

V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK.

Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a odborný garant sekcie "Atribúty tradičnej rodiny vo výchove detí v Detskom mestečku". Pripravovaná konferencia sa bude poriadať aj na jeho počesť ako prejav úcty k jeho pamiatke za úspešne uvedenie do života 823 zverencov vychovávaných v atmosfére tradičnej rodiny v Detskom mestečku, kde pôsobil ako prvý riaditeľ.

Česť jeho pamiatke!

Milý Štefan,

spoznali sme sa niekedy v roku 1965 , keď si prišiel na vtedajší KNV v BA a ponúkol si, že mesto Trenčín vybuduje zariadenie pre opustené deti. V tom čase som mal za sebou prácu pre podobný cieľ v Bratislave. Človek musí mať občas aj šťastie, úlohu pre Trenčín som dostal a jedným z výsledkov bolo, že som získal priateľstvo s neobyčajným človekom, ktoré našim vekom iba narastalo na kvalite. Dnes už nie je veľa ľudí, ktorí si pamätajú, čo sme pri zrode DM spolu prežili, ale nemôžem nespomenúť skutočnosť, že si bol skutočný zakladateľ mestečka, ktoré do života vypravilo do 900 vzdelaných a kvalitných ľudí, ktorí na svoj pobyt v DM dodnes spomínajú ako na vlastnú rodinu.  Pri výbere manželských párov pre umelé rodiny si osobne navštívil desiatky záujemcov o túto prácu, priam geniálne si vybral  svojich  prvých spolupracovníkov, pre ktorých práca  v DM nebola práca, ale poslaním bez časového obmedzenia. Naše DM získalo obdiv nielen rámci našich krajín, ale obdivovalo ho aj zahraničie, ako z východu, tak zo západu. Po zmene v 1989 si prešiel na funkciu primátora Trenčína a aj z tejto pozície si dozeral na svoje dielo ako jeho otec.

Po roku 2005, keď istá profesorka jedným rozhodnutím zrušila 40 rokov fungujúci výchovný systém, si bol iniciátorom akcií za jeho obnovenie, ktorého výsledkom bolo podanie návrhu, aby bolo DM zapísané do Ústredného zoznamu národných  pamiatok. Keď som Ti chcel oznámiť, že tento akt sa dostal do výslednej fázy spracovaním nevyhnutného hodnotenia, popisu a zásad zachovania jeho celu, hovoril som s Tvojim synom, ktorý mi povedal, že si v nemocnici pre zlomenú nohu. Začal som sa báť, ale to nepomohlo.

Opustil nás človek s veľkým srdcom, s dobrotivou charizmou, ktorého prínos nebol doposiaľ ocenený, jeho skon je príliš veľká cena za možnú nápravu.

Števko zbohom, česť Tvojej pamiatke. Tvoj priateľ Peter Brtko.

 

>>

Média informujú

Občianske združenie NAŠA RODINA informuje

Veľké kresťanske rodiny s mamou a otcom v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto: archív DeM)

Veľká rodina Pavlikovcov v Detskom mestečku v Zlatovciach pri Štedrej večeri 24. decembra 1994 (Foto: archív DeM)
 

Občianske združenie NAŠA RODINA - Detské mestečko

Stručne o nás a našej činnosti

OZ NAŠA RODINA – odchovanci detského mestečka a detských domovov na Slovensku, sa veľmi dynamicky snažia nielen poukázať, ale aj niečo urobiť pre zdravý psycho-sociálny vývin jedincov v náhradnej starostlivosti. Rozširuje sa počet sympatizantov, prudko vzrástla (stále rastie) návštevnosť a sledovanosť našich stránok a stránky Spoločnosti pre sociálnu integráciu v SR https://www.sposointe.eu/. Pozornosť našej činnosti venujú aj média. Pribudlo veľa aktívnych členov – odchovancov z detského mestečka a ale aj z detských domovov. Súčasná situácia v inštitucionálnych zariadeniach pre deti a mládež im nie je ľahostajná. Teraz sme v období, kedy naplno rozbiehame aj aktivity na odborno-vedeckej platforme; stretnutia odborníkov so širšou verejnosťou na pracovných seminároch a vedeckých konferenciách. 

Priekopníci rodinnej výchovy detí bez rodiny

O priekopníkoch rodinnej výchovy pre deti bez rodiny, ako boli PhDr. Ján Sojka, CSc., Doc. PhDr. Miroslav Bažány, CSc., Doc. PhDr. Iva Vaňková, CSc., a mnohí ďalší, sa bránilo, aby sa o nich hovorilo. Pozoruhodne. Otvorene hovoríme o tradičnej kresťanskej veľkej rodine, ktorá vyvrcholila v 70. rokov v Detskom mestečku v Zlatovciach. My odchovanci Detského mestečka sme túto výchovu zažili, preto sme spolupatriční ako súrodenci. Vidíme čo sa v detských domovoch deje a preto nie sme ľahostajní.

My sme lásku rodiny zažili

Čo najviac vadí naším neprajníkom z radov transformátorov detských domovov v roku 2005 a ich pokračovateľom? Čo za tým stoji? Nie je to tá okolnosť, že prezentujeme a voláme po opätovnom návrate tradičnej kresťanskej výchovy v rodine v Detskom mestečku, kde sa prezentovalo v praxi úspešné súžitie detí vo veľkej rodine s otcom a matkou. Tak sa napĺňal  v ťažkom spoločenskom období normalizácie skrytý odkaz dr. Jana Sojku, katolíckeho disidenta, ktorý sa rozhodnou účasťou podieľal na zrode Detského mestečka! Logická je otázka, či myšlienka katolíckeho disidenta J. Sojku výchovy štátnych detí na spôsob veľkej kresťanskej rodiny nezobrala vietor tým, ktorí sa tak oháňajú kresťanstvom a rodinou. 

Naši neprajníci ako keby nechápali a nechápu a ani nechcú pochopiť, ako je to možné, že občianske združenie NAŠA RODINA – DETSKÉ MESTEČKO zastáva tradičné kresťanské hodnoty rodiny Detského mestečka (1973 – 2005). Ale my sme atmosféru tejto rodiny na vlastnej koži zažili. Lásku náhradnej matky ako našej matky a náhradného otca ako nášho otca. Už sú staručkí a my teraz, ako ich dospelé deti, nenecháme, aby sa na našu veľkú rodinu rozširovali krivdivé a znevažujúce slová. Odmietame lživé tvrdenie, že sme žili izolovaným spôsobom života a nepripravení do spoločenského občianskeho života.

Detské mestečko

Preto nás veľmi nás mrzí v akom stave sa nachádza v súčasnosti Detské mestečko a budeme sa snažiť tento stav zmeniť v prospech tam žijúcich detí. Považujeme to za našu povinnosť, aby sa lásky náhradných rodičov matky a otca dostalo aj im, ako aj deťom v detských domovoch na Slovensku. Aby sa pri náhradnej starostlivosti detí neoháňalo rodinou ako bezobsažným slovom, ale sa našiel priestor pre skutočnú rodinnú výchovy s náhradnými rodičmi - otcom a matkou. Keď to fungovalo v Detskom mestečku úspešne viac ako 30 rokov v spolitizovanom období normalizácie, tak to pri dobrej vôli to môže aj teraz. My radi prispejeme.

(Čo by nemalo byť občanom ľahostajné: Keď deti rodia deti. Boli sme v schátralom ústave, ktorý úrady nevidia (video) link na článok.: https://www.aktuality.sk/…/ked-deti-rodia-deti-boli-sme-v-…/)

 

Prežili sme šťastné detstvo s otcom a mamou v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto. archív DeM)

>>

You Tube - STOL PRE 14

Celovečerný film STOL PRE 14 z prostredia rodinnej výchovy v Detskom mestečku v Zlatovciach

www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g

Pozri na rodinnú výchovu štátnych detí v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach v celovečernom filme STOL PRE 14 na https://www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g 

Túto rodinnú výchovu po vyše 30-tich rokoch veľmi úspešnej existencie transfomátori v roku 2005 z politicky motivovaných a ako sa aj ukazuje, aj zo zištných dôvodov zrušili a zaviedli na Slovensku z ústredia práce centrálne riadený systém kolektívnej (ne)výchovy v detských domovoch s piatimi striedajúcimi vychovávateľkami v pridelenej skupine detí. Takýto prístup k deťom, ktoré sú označené obchodno-právnym pojmom klienti (!), neumožňuje úspešnú socializáciu po odchode z detského domova. Nad tým sa treba odborne a najmä ľudsky zamyslieť a odstrániť príčiny ich zlyhávania, ktoré poukazujú na závažné systémové chyby pri zaobchádzaní s deťmi zverenými do starostlivosti štátu a nezapodievať sa len riešením ich dôsledkov, či počas pobytu detí v detskom domove, ich účasťou na zábavno-rekreačných podujatiach zorganizovaných zo sponzorských darov ako reklama na propagáciu firiem v médiach pre širokú verejnosť.

>>

DETSKÉ MESTEČKO A DETSKÉ DOMOVY NA SLOVENSKU

OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Reakcia kompetentných prišla ihneď...

OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Reakcia kompetentných prišla ihneď...
A máme to tu..... Demokracia už na Slovensku neexistuje... Sú pošliapane ústavné práva občana.... OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Odpoveď kompetentných prišla ihneď... Podľa nich skutok sa nestal.... A podali trestne oznámenie na OZ NAŠA RODINA Detské mestečko... Za ohováranie.... Pritom ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny potvrdilo mediam, že riešili pôrody v detskom mestečku..... DETSKÁ ombudsmanka a riaditeľka detského domova tvrdia, že pôrod detí od 15 rokov veku umiestnených v detských domovoch je úplne v poriadku, že to je bežná vec..., prosím? To v akej zvrátenej dobe žijeme? Štát vytrhne dieťa z rodiny, umiestni ho do detského domova a tu pod dohľadom odborníkov dievčatá spokojne rodia deti...a nikto nenesie zodpovednosť.... Rodičia, aj spoločnosť, je spokojná s terajším stavom a vyhláseniami kompetentných? Akú mládež si vychovávame? Nebolo by lepšie dievčatám v ich...
>>

Keď deti rodia deti. Boli sme v schátranom ústave, ktorý úrady nevidia

Keď deti rodia deti. Boli sme v schátranom ústave, ktorý úrady nevidia
Rodolf Sivý  www.aktuality.sk 13.6.2017 Za oknom ubytovne stojí na parapete zaváraninový pohár, do polovice naplnený špakmi od cigariet. Ďalšie špaky sú nahádzané pod oknom, o niekoľko metrov ďalej je pri stene rozrezaná škatuľa od džúsu – tiež plná cigaretovými ohorkami. Na niektorých stenách budov sú napisy ako White Power, vulgárne slová či sprejom nastriekané kosoštvorce. Ihriská sú prázdne... Úrady priznávajú, že v zariadení za uplynulé štyri roky riešili 10 pôrodov chovankýň. Niekdajšia pýcha Trenčína – Detské mestečko v Zlatovciach – pôsobí zúfalo a bez života. Podľa ústredia práce, ktoré ho prevádzkuje, je všetko v poriadku. Kontrolu na Považie neposlali. Roky bijú na poplach Bývalí odchovanci upozorňujú na to, že deti po odchode z mestečka končia na ulici alebo vo verejných domoch. „Tu sme žili. Vzadu boli kurníky a tu pred domom sme pestovali tulipány,“ ukazuje nám Branislav Ladický na trávu pred jednou z budov v Detskom mestečku. V červenom tričku s...
>>

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.
Pani komisárka Tomanová, OZ Naša rodina Detské mestečko vie, že v detskom mestečku v Zlatovciach je zriadená skupina pre deti – klientky, ktoré porodili deti... To vieme, na to sme sa nepýtali! To už je iba následok neodbornej výchovy v detských domovoch. Klientky porodili v uvedenom domove s klientami domova.... Ani jedno dievča neotehotnelo v rodine a nebolo po otehotnení, či po pôrode do domova umiestnené súdom. Skutky sa stali v uvedenom detskom domove detské mestečko. Žiadame jasné odpovede! A to:  Koľko deti dievčat odrodilo v uvedenom domove? Každé dievča, čo odrodilo, uviesť kedy do domova došlo a rok, v ktorom roku odrodila a v ktorom roku odchádzala z domova a s akým vzdelaním. Čo sa stalo s deťmi, ktoré klientky porodili? S kým a kde otehotneli klientky detského domova? Či v čase otehotnenia boli ešte klientkami detského domova? Na tieto otázky ste nám vôbec neodpovedali. A prečo ste nedali jasnú odpoveď na dievča, ktoré odrodilo teraz v máji v uvedenom...
>>

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.
Bratislava 9. júna (TASR) – Na základe dvoch doručených podnetov poukazujúcich na vážne porušovanie práv detí upravených v čl. 19 Dohovoru o právach dieťaťa, som sa okamžite rozhodla realizovať neplánovanú a neohlásenú návštevu predmetného detského domova. Všetky konkrétne prípady uvedené v prvom podaní od OZ Naša rodina detské mestečko, boli priamo na mieste preskúmané so zistením, že podnet obsahoval neoverené skutočnosti. Nebola v ňom uvedená ani skutočnosť, že súčasťou detského domova je aj domov pre matky s deťmi, t. j. aj pre tehotné ženy bez domova. Klientka detského domova, ktorá mala podať druhé podanie však poprela, že by sa na mňa v danej veci obrátila. Pokiaľ išlo o upozornenie uvedené v prvom podaní "...že veľké množstvo detí si neporobilo stredoškolské vzdelanie" uvádzam, že zo 123 detí navštevuje základnú školu iba 20 detí, a to ku koncu apríla 2017 a ďalšia školopovinná časť detí navštevuje špeciálnu základnú školu. Vzdelanostné zloženie detí v detskom domove má...
>>

ČO PREVERILA KOMISÁRKA PRE DETI? Občianske združenie Naša rodina o voze, pani Tomanová o koze. Pozri tiež rubriku Knihu návštevu.

Komisárka pre deti ing. Tomanová podnet v detskom domove v Zlatovcach už preverila. Skutočnosti sa nestali!  Vypočujete si jej vyjadrenie na webovej stránke https://komisarpredeti.sk/preverenie-podnetu-v-detskom-domove-trencin-zlatovce/ A čo na to pán Peter Stupár z občianskeho združenia Naša rodina:  Výsledok pani Tomanovej zo šetrenia v detskom mestečku Trenčín Zlatovce. Na podnet, kde bolo poukázané, že v uvedenom domove deti dievčatá od veku 14 rokov do 18 rokov odrodili deti a to s klientami domova. Tu je pekne vidieť, ako to funguje na Slovensku. Takto sa pekne dajú veci zamiesť pod koberec. Čo zistila komisárka pre deti? Nič. Lebo ani zistiť nič nechcela. Celá kontrola bola dopredu pripravená. Aka náhoda, že dievčatá, ktoré odrodili boli úplne náhodou všetky v čase kontroly v uvedenom domove? Ale to už su mimo detského domova. A pani komisarka, čo dieťa, ktoré porodilo teraz v maji a má vek 16 rokov? To je piate dievča, ktoré odrodilo v tomto domove a za tejto...
>>

Detský domov v Zlatovciach prešetruje detská komisárka

Detský domov v Zlatovciach prešetruje detská komisárka
ANDREJ LUPRICH 2. jún 2017   Občianske združenie podalo podnet na prešetrenie situácie v Detskom domove, viacero chovankýň detského domova za posledné roky otehotnelo. Detská komisárka hovorí o vážnych podozreniach z porušovania práv detí.   TRENČÍN. V detskom domove v Zlatovciach malo prísť za posledné roky k viacerým pôrodom maloletých chovankýň domova. Posledný prípad, kedy sa maloletej chovankyni narodilo dieťa sa mal stať minulý mesiac. Na problém upozornilo občianske združenie Naša rodina Detské mestečko, situáciu už začala prešetrovať detská komisárka. „Podľa našich informácií v tomto zariadení za posledné roky je päť maloletých dievčat, ktorým sa narodili deti, niektoré aj s chovancami detského domova. Posledný prípad sa mal stať minulý mesiac. Deti rodia deti, je tu systémová chyba,“ hovorí predseda občianskeho združenia Branislav Ladický s tým, že nejde o jediný problém v Detskom mestečku. PREČÍTAJTE SI TIEŽ:Systém výchovy v Detskom mestečku je terčom...
>>

RODINNÁ VÝCHOVA V DETSKÝCH DOMOVOCH

RODINNÁ VÝCHOVA V DETSKÝCH DOMOVOCH
VZOSTUP A PÁD DETSKÉHO MESTEČKA  Detské mestečko v Slovenskom rozhlase. Klikni a vypočuj zvukový záznam: Detske_mestecko.mp3 (2,5 MB) Detské mestečko v Zlatovciach má už viac ako 40 rokov. Ide o detský domov, ktorý v minulosti fungoval na originálnom prinícpe – o výchovu detí sa tu starali manželské dvojice, ktoré mohli mať zároveň aj vlastné deti. Rodiny bývali v jednotlivých bunkách v rámci rozľahlého areálu.  Viacerým z tých, ktorí tu prežili časť svojho života, nie je osud mestečka ľahostajný ani dnes. A začali so zaujímavou iniciatívou. Téme sa venovala Barbora Jurenová.  Detské mestečko chcú vyhlásiť za...
>>

Knihy

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

21.02.2017 21:29

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ - ISSN 1335-1109 - č.4/2016  

Klikni na stiahnutie:

Recenzia Nahlad na tradicnu romsku kulturu v procese socializacie.pdf

>>

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

31.01.2017 18:02 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

05.01.2017 10:06 >>

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. (V.Kusin)

07.01.2016 11:11

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ - ISSN 1335-1109 - č.1/2015  

Klikni na stiahnutie:

RECENZIA Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin).doc (3851264)

www.kozon.cz/news/recenzia-kolektivnej-monografie-kozon-a-a-kol-socialne-zdravie-jedinca-a-spolocnosti-v-kusin/

>>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89533-12-1.

04.12.2014 15:02 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013, 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7

30.11.2013 12:10 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2012. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

03.11.2012 12:24

Kolektívna monografia z 1. virtuálnej vedeckej konferencie ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY na www.sposointe.eu dňa 12.12.2012.

Klikni na stiahnutie:Antonín Kozoň a kol. Etické otázky (ne)slobody -TL.pdf (1942249)

www.kozon.cz/news/kozon-antonin-a-kol-eticke-otazky-ne-slobody-trencin-sposointe-2012-214-s-isbn-978-80-89533-09-1-/

>>

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľún, M. a kol. 2011. Profesionálna rodina. Trenčín : SpoSoIntE, 2011. 142 s. ISBN 978-80-89533-02-9.

17.07.2012 20:17 >>

Radková, L. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSointE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

17.07.2012 20:07 >>

VIRTUÁLNA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE

18.01.2016 21:45

>>

REFERÁTY AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE - KOLEKTÍVNA MONOGRAFIA

03.10.2016 11:10

Referáty aktívnych účastníkov vedeckej konferencie sú zverejnené v publikácii NÁHĽAD NA TRADIČNÚ RÓMSKU KULTÚRU V PROCESE SOCIALIZÁCIE ako samostatné kapitoly a boli predmetom diskusného fóra.

Publikáca je voľne dostupná na stiahnutie na https://www.kozon.cz/
 

DISKUSNÉ FÓRUM VIRTUÁLNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE!

 
Ďakujeme návštevníkom našej webovej stránky, ktorí sa dňa 8.12.2016 zúčastnili 4. virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie a mohli takto na živo sledovať dynamiku priebehu konferenčnej diskusie. V uvedený deň bolo zaregistrovaných 391 unikátnych návštev (identické IP) a 1814 zobrazených stránok. Počas trvania vedeckej konferencie bola zaznamená priama účasť 135 unikátných návštev: USA 21, ČR 34, Francia 12, Čína 9, Belgicko 2, SR 45, India 2, Thaiwan 1, neoznačený štát 3, Anglicko 2, Ukrajina 2, Saudská Arábia 1, Južná Kórea 1.

 

Pohľad do zákulisia konferencie na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.
 

Predkonferenčný úvod 15 minút pred otvorením konferencie: dekanka fakulty dr. P. Šebestová a koordinátor konferencie doc. A. Kozoň. 

Účastníci konferencie na Fakulte sociálnych štúdií VŠ Danubius v Sládkovičove počas diskusného fóra konferencie - plné znenie diskusie je dostupné na tejto webovej stránke dole. Referáty aktívnych účastníkov konferencie sú zverejnené v kolektívnej monografii NÁHĽAD NA TRADIČNÚ RÓMSKU KULTÚRU V PROCESE SOCIALIZÁCIE a je voľne dostupná na stiahnutie na webovej stránke https://www.kozon.cz/. Videozáznam zverejnený a klikni na www.youtube.com/results?search_query=sposointe

>>

Pozvánka na kolokvium KAUZA "ČISTÝ DEŇ" A HMLISTÉ PRAKTIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

30.01.2017 22:40

Fakulta sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove Vás pozýva na kolokvium na tému KAUZA "ČISTÝ DEŃ" A HMLISTÉ PRAKTIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  vo štvrtok dňa 20.4.2017 o 11,00 hod. - podnety a postrehy môžete zverejniť v rubrike Kniha návštev

>>

Diskusné fórum 4. virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE vo štvrtok dňa 8.12.2016 od 10.00-12,00 a od 13,00-15.00 hod.

Dátum
Vložil
Titulok

PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

BRANISLAV MALÍK, PETRONELA ŠEBESTOVÁ, ss. 43-52

Abstrakt
Autori sa vo svojom príspevku zamerali na určité špecifiká rómskej rodiny a rodinnej socializácie Rómov, ktoré treba zohľadniť pri ich vzdelávaní a pri poskytovaní sociálnych služieb pre uvedenú cieľovú skupinu občanov. Cieľom autorov bolo tiež korigovať skreslené predstavy, ktoré si o niektorých aspektoch života Rómov vytvárame a ktoré pretrvávajú nielen vo vedomí bežných občanov, ale sú identifikovateľné aj v odbornom diskurze a sú prekážkou optimálneho nastavenia programov zameraných na integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti.

bmalik@centrum.sk, petronela.šebestova@gmail.com

Dátum
Vložil
Titulok

Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Je múdre trvať pomocou rôznych programov na integrácii Rómov do majoritnej spoločnosti? V roku1996 sa konalo v Trenčíne v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a v Trnave v priestoroch Trnavskej univerzity podujatie s pracovníkom americkej probačnej služby. Medzi otázkami bola nevyhnutne aj otázka bielej a čiernej americkej populácie, ich integrácie do majoritnej spoločnosti v ponímaní malého Slovenska. Odpoveď na túto otázku bola jednoznačné. Pokiaľ sa sami neuvedomia, nepoznajú svoju "cenu" v spoločnosti, nezmenia svoj vzťah ku vzdelaniu a pod., nevstúpia do vedomia majoritnej spoločnosti ako "potrební". Sú bremeno. Otázka alebo otázky sú možno drsné alebo cynické, ale poplatné dobe. Dokážu sa Rómovia "uvedomiť", dokázať svoj pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, čo im zaručuje vyššiu úroveň existencie v spoločnosti? Akú máte skúsenosť so vzdelaným Rómom v ich tradičnom prostredí, má všeobecné uznanie alebo ho vylučujú zo svojej komunity ako človeka, ktorý sa vzdal ich tradičnej kultúry, ich tradičnej životnej filozofie?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Ďakujem za položenú otázku, v ktorej ste súčasne vyjadrili aj svoj názor. Osobne zastávam ten názor, že každý človek je v prvom rade občan, ktorý má svoje práva a povinnosti. Sú občania, ktorí si túto skutočnosť nevedia uvedomiť a z tejto ich nevedomosti dochádza k situáciám, ktoré je potrebné riešiť a to zákonným spôsobom. Spoločnosť by v žiadnom prípade nemala tolerovať obchádzanie legislatívy. V školskom zákone je explicitne vyjadrené, že školská dochádzka je povinná a sú aj presne určené podmienky. Každý národ, každá krajina má svoju kultúru. Platí však, že vnucovanie svojej kultúry a svojich zvykov na území inej krajiny je uzurpovanie moci a obchádzanie zákonom stanovených pravidiel krajiny. Čo sa týka vzdelanosti, pozor nie vzdelávania, tá nie je závislá od národnosti. Nie je potrebné podsúvať názory o vzdelaných a nevzdelaných občanov s poukazovaním na národnosť. Každý národ, každá krajina ma ľudí, ktorí sú schopní a ktorí sú menej schopní. Každý zdravý človek túto skutočnosť chápe. Keď sa niekto vzdá svojej tradičnej životnej filozofie, tak to je jeho osobný problém a nie problém krajiny v ktorej žije.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Tak prečo média pri exódu Romov nepísali, že tam emigrujú občania ?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Ospravedlňujem sa, že sa (z objektívnych dôvodov) do diskusie zapájam až teraz. Skúsenosti so vzdelávaním Rómov mám. V prvom priblížení by mohli konvenovať s Vašim názorom, že neprináša (pokiaľ tu nebude ochota z ich strany uznať vzdelanie ako ich hodnotu) žiadne výraznejšie výsledky. To však neznamená, že Rómovia sú nevzdelávateľní. V našom spoločnom texte s doktorkou Šebestovou sme uviedli, že situáciu by mohlo zmeniť k lepšiemu, ak by sme Rómov vzdelávali podľa iných princípov a metodík, než aké sú bežne uplatňované vo vzťahu k majorite. Zásadný rozdiel je ten, že spôsob ich života nepodnecuje rozvoj abstraktného myslenia. Vzdelávacie obsahy určené pre majoritu sú však hneď od vstupu detí do školských zariadení postavené na abstraktných pojmoch a abstraktnom myslení. To je prvá bariéra, ktorá robí tieto obsahy pre nich nezrozumiteľnými. Druhou základnou prekážkou školskej úspešnosti rómskych žiakov je to, že osvojenie vedomostí je vždy späté s jednou dôležitú kompetenciu. O čo ide, si priblížime poukázaním na často zmieňovaný problém súčasného slovenského školstva, a tým je problém „čítania s porozumením“. Ukazuje sa, že ide o oveľa hlbší a zložitejší problém, ako sa javí v prvom priblížení. Jeho primárnou príčinou nie je totiž to, že dnešní žiaci nečítajú, a preto nemajú ani dostatočne rozvinutú schopnosť rozumieť obsahom príslušných textov. Skutočnou príčinou uvedeného deficitu je to, že sa rozpadol určitý širší (kultúrny) kontext, ktorý umožňoval veciam obsiahnutým v textoch porozumieť, to znamená zaradiť tieto skutočnosti do siete určitých významových súvislostí. Čiže: čítať síce vedia, ale to čo čítajú im už nič „nehovorí“. Aby mohol daný text žiakovi niečo „povedať“, musím mať tento žiak najprv osvojené príslušné kultúrne kódy, v ktorých je kódovaný. Bez nich je pre neho nezrozumiteľný. Vráťme sa teraz k nastolenej problematike – kultúrne kódy, v ktorých sú kódované vzdelávacie obsahy určené pre majoritu sú úplne iné ako je kódovaný svet (významové univerzum), v ktorom žijú Rómovia. Aj keby si teda Rómsky žiak dostatočne osvojil čitateľskú gramotnosť a vedel tieto texty plynule prečítať, boli by pre neho len „hromadou slov“ bez dešifrovateľného významu. Čiže druhou podmienkou úspešnosti vzdelávania Rómov je prispôsobiť tieto vzdelávacie obsahy ich „lebensweltu“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vedecká konferencia NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOV AKO IMPERATÍV DOBY v piatok dňa 15.12.2017

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44
V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK. Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a...
>>

Konferencia sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc.PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc., katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka

08.10.2017 16:44
Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho...
>>

Kolektívna monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

07.10.2017 21:14
Klikni na stiahnutie KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov TLAČ.pdf   
>>

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15
Vedecká konferencia prebehla v milej predvianočnej atmosfere s priebežnou účasťou 84 účastníkov. V novom roku zverejníme fotoreportáž a videozáznam bez komentára z diskusie účastníkov konferencie na vecne neobjektívne vystúpenie pána PhDr. Jána Heráka - z organizácie Úsmev ako Dar, ktorá stála v...
>>

Konferencie

Workshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA v stredu dňa 20.5. 2015 o 10.00 hod. v Piesťanoch - pozri fotogalériu

13.05.2015 20:10
Worskshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA dňa 20.5.2015 o 10,00 hod. do hotela Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany, kde sa uskutoční pod záštitou doc. Ing. Džalala Gasymova, PhD. predsedu Správnej rady Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Miroslava Daniša, CSc. rektora Vysokej školy...
>>

Medzinárodný workshop PRAKTICKÝ POHĽAD DO ZÁKULISIA SOCIÁLNEJ PRÁCE dňa 17. marca 2015 v Sládkovičove - pozri fotogalériu

17.03.2015 18:16
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove organizuje pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce medzinárodny workshop "Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce". Bližšie klikni na: Program pracovného  seminára 2015.pdf (421016)
>>

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 22. apríla 2015 v Piešťanoch - pozri fotogalériu

10.03.2015 17:40
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove v spolupráci s Teologickou fakultou Katolickej univerzitiy v Ružonberku poriada vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá je venovaná najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia...
>>

3. medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI prebiehala v piatok dňa 12.12.2014 od 10.00-12.00 a od 13.00-15.00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu - pozri diskusiu

01.02.2014 00:00
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Vás...
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.