Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Archív článkov

Odchovanci Detského mestečka na prednáške prof. J. Mikloška - diskusia

14.02.2018 19:29
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave dňa 13.2.2018 Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. VÝZNAM  RANÉHO DETSTVA PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE - KORENE PROBLÉMOV A RIEŠENIA Téma sa niesla v duchu rodičovstva, postavenie muža v rodine a ako je dôležité bytostne pre deti, aby...
>>

Rodinné stretnutie odchovancov Detského mestečka spolu s ich náhradnými rodičmi - vychovávateľmi a ďalšími bývalými zamestnancami a ako aj s priaznivcami Detského mestečka

12.02.2018 11:47
Na vyplnenie prihlášky klikni Tu: www.oznasarodina.sk/pripravujeme/
>>

Predložená novela zákona č. 305/2005 Z.z. bola poslancami NR SR dňa 8.2.2018 prijatá v nezmenenej podobe. Treba si želať, aby pri realizácii jej obsahu v praxi mnohé úprimné úmysly našli len priaznivú odozvu u detí v sociálnej kríze.

11.02.2018 09:04
>>

Výzva poslancom Národnej rady SR k novele Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

26.01.2018 10:25
Stiahni na publikovanie: VYZVA POSLANCOM (2).pdf 
>>

Video a ilustratívne foto z priebehu vedeckej konferencie dňa 15.12.2017 v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach

04.01.2018 21:29
  Klikni na video:    https://www.youtube.com/watch?v=G6cEYvyP634   Klikni na stiahnutie kolektívnej monografie:    KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf 
>>

Detské mestečko Zlatovce - vzostup a pád

30.12.2017 19:55
Klikni na stiahnutie - Detské mestečko - odozva po vedeckej konferencii.pdf S problematikou starostlivosti o opustené deti sa architekt Detského mestečka Ing. Arch. Peter Brtko prvý raz zaoberal, keď riešil Detský domov pre 240 detí, v atraktívnom prostredí bývalej Palehnerovej...
>>

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV - návrh novelizácie zákona č. 305/2005 Z.z.

08.11.2017 19:11
Vláda SR na svojom zasadaní dňa 8.11.2017 schválila s pripomienkami návrh novelizácie Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá svojim obsahom môže v praxi priblížiť návrat pedagogiky do detských domovov (centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté...
>>

Postrehy boli zaslané na sposointe@gmail.com alebo vložené do rubriky NAPÍŠTE NÁM

14.10.2017 19:57
FILOZOFIA PROFESIONÁLNEHO RODIČOVSTVA Lenka Michelčíková Filozofia profesionálnych rodín bola pred rokmi nastavená výborne, ale bohužiaľ rok čo rok sa realita života profesionálnych rodín mení čoraz k horšiemu. Trpia rodiny a tým pádom aj trpia deti! A práve preto treba nahlas...
>>

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44
V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK. Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a...
>>

Konferencia sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc.PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc., katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka

08.10.2017 16:44
Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 71

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.