Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Archív článkov

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.). 2009. Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555 s. ISBN 978-80-89271-63-4.

18.07.2012 21:52
Klikni na stiahnutie: www.kozon.cz/news/hejdis-m-kozon-a-ed-socialna-a-ekonimicka-nudza-bezpecnost-jedinca-spolocnosti-bratislava-vysoka-skola-zdravotnictva-a-socialnej-prace-sv-alzbety-2009-555s-isbn-978-80-89271-63-4-/
>>

Sawicki, S. (ed.) a kol. 2009. Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

18.07.2012 21:50
Klikni na stiahnutie: www.kozon.cz/news/sawicki-s-ed-a-kol-psychospiritualni-dimenze-osobnosti-pdf/
>>

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.). 2004. Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava : GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

18.07.2012 21:47
Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.)_ Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených..pdf (3303461)
>>

Kozoň, A. 1999. Príbehy ľudí s neurózou. Trnava : Personal Consultant, 1999, 134s. ISBN 80-968127-1-8.

18.07.2012 21:42
Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. Príbehy s neurózou.pdf
>>

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľún, M. a kol. 2011. Profesionálna rodina. Trenčín : SpoSoIntE, 2011. 142 s. ISBN 978-80-89533-02-9.

17.07.2012 20:17
Klikni na stiahnutie: Hejdis, M. a kol..pdf (1,8 MB)
>>

Radková, L. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSointE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

17.07.2012 20:07
>>

Záznamy: 81 - 86 zo 86

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.