Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Názory, postrehy,diskusia

Dátum
Vložil
Titulok

ÓDA NA ORCHESTRÁLNU SOCIÁLNU PRÁCU

Mohol by mi niekto napísať, čo je to za orchester a jeho dirigent, ktorý má vo svojom repertoári uvedené veľdielo? Ten názov operety je naozaj unikátny. Alebo je to kantáta?

Späť na diskusiu

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.