Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

POSTREHY

Óda na orchestrálnu sociálnu prácu

09.10.2018 22:35

 

 

>>

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV

Odborno-vedecký seminár DIEŤA V INŠTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

05.02.2018 18:36

>>

Autorská beseda ku knihe Kozoň Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov v stredu dňa 9.5.2018 o 16,30 hod. vo verejnej knižnici v Trenčíne

09.10.2018 21:41

Klikni na video z autorskej besedy: 

www.youtube.com/watch?v=vV6Lbg5ucA0&feature=share

 

>>

Návrat k „Návratu pedagogiky do detských domovov“ - recenzia

09.10.2018 21:46

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina nad kolektívnou monografiou doc. PhDr. Antonína  Kozoňa, PhD. 

  Klikni na stiahnutie recenzie:  Prof. PhDr. V. Kusin, DrSc. MaS č.1, 2018.pdf 

  Klikni na stiahnutie kolektívnu monografiu: 

  KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf 

>>

Publikácia prof. PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD. o ošetrovateľstve na Slovensku.

Kozoň V., Ošetrovateľská škola - Pflegeschule - Nursing School SCSC Bratislava. ÖGVP Verlag, Wien, 2018. ISBN 978-3-9502178-8-9.

25.04.2018 16:25

Klikni na stiahnutie https://drive.google.com/open?id=12UzLooXNAmVW3ldFXZ6sFL3ZbDIIevdp

Hlavným cieľom tejto historicky orientovanej publikácie je prispieť k objasneniu vzniku profesionálneho ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku. Bola to práve Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, ktorej sa podarilo založiť v roku 1931 prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku. Táto súkromná škola bola dlho jediná v Bratislave a úspešne aj v rokoch druhej svetovej vojny vzdelávala diplomované ošetrovateľky a ošetrovateľov chorých. Ale v roku 1949 bola zoštátnená a rok neskôr vtedajšou štátnou komunistickou mocou násilne zrušená. To bol hlavný dôvod, prečo sa o tejto škole, jej absolventkách a absolventoch a jej prínose pre slovenské profesionálne ošetrovateľstvo približne polstoročie v odborných kruhoch mlčalo a nič nepublikovalo.

>>

Pohľad na priebeh vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

Video a ilustratívne foto z priebehu vedeckej konferencie dňa 15.12.2017 v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach

04.01.2018 21:29

  Klikni na video: 

  https://www.youtube.com/watch?v=G6cEYvyP634

  Klikni na stiahnutie kolektívnej monografie: 

  KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf 

>>

TRENČIANSKY ZAJTRAJŠOK - informuje čitateľov

Detské mestečko Zlatovce - vzostup a pád

30.12.2017 19:55

Klikni na stiahnutie - Detské mestečko - odozva po vedeckej konferencii.pdf

S problematikou starostlivosti o opustené deti sa architekt Detského mestečka Ing. Arch. Peter Brtko prvý raz zaoberal, keď riešil Detský domov pre 240 detí, v atraktívnom prostredí bývalej Palehnerovej záhrady – Horský park v Bratislave, ktorého ďalšiu realizáciu zmarili záplavy na južnom Slovensku. Vzápätí prišla iniciatíva z vtedajšieho trenčianskeho Okresného národného výboru, kde o výstavbu takéhoto zariadenia prejavil eminentný záujem riaditeľ odboru školstva Ing. Štefan Rehák, ktorý sa neskôr stal prvým riaditeľom Detského mestečka.

Vyvinul sa systém výchovy a starostlivosti o opustené deti, ktorý spočíval vo vytvorení umelých rodín, ktoré tvorili manželské páry so svojimi vlastnými deťmi spolu s ďalšími 12-15 deťmi odkázanými na detský domov vo veku od 1 do 18 rokov.

Lokalitný program pre Detské mestečko sa podarilo zostaviť takým spôsobom, že ani pri jeho realizácii v ňom prakticky nedošlo ku zmene. Detské mestečko sa skladá z funkčne ucelených základných celkov, z ktorých je na prvom mieste centrum, ktoré tvoria objekty riaditeľstva s klubovňami, viacúčelová sála s kapacitou 300 miest, jedálne s kuchyňou a zo športových priestorov telocvične 15 x 30 m, a plaveckého bazénu 10,5 x 25 m so šatňami. Centrum dopĺňa blok kotolne, trafostanice a súbor údržbárskych dielní so skladmi.

foto: archív Detské mestečko – Facebook

Bývanie detí vo veku 3-18 je riešené v štyroch obytných skupinách, ktoré tvoria štyri jednoposchodové rodinné domy a prízemný objekt herne klubovní, špecifická obytná skupina štyroch prízemných objektov, bola určená pre deti vo veku 1-3 rokov, čo sa neskoršie zmenilo na materské školy.

Výrazným prvkom mestečka je 18 triedna základná škola určená aj pre deti zo Zlatoviec a okolia, s nadštandardným priestorovým a technickým vybavením.

Tieto prevádzkové celky ešte dopĺňa zdravotné stredisko, objekt bytov zamestnancov a športový areál.

Bytová jednotka, má na prízemí  byt rodičov a ich vlastných detí a  spoločné priestory haly, malej kuchynky, jedálne, priestoru s fotelovým posedením, študovne a hygienického vybavenia, na poschodí sú izby detí, v jednom krídle dve izby pre dievčatá, v druhom päť izieb pre chlapcov, pričom obe skupiny majú vlastné hygienické vybavenie, so spoločnou halou.

foto: archív Detské mestečko – Facebook

Súčasnosť Detského mestečka

Svet sa zmenil a potrebovalo sa zmeniť aj Detské Mestečko (otvoriť sa, vypustiť málo funkčné prvky) Ono sa žiaľ nechcelo zmeniť. Tým sa uvoľnil priestor na aplikáciu „univerzálnej vízie“ o transformácií detských domovov, ktorá bola vo vzťahu ku Mestečku neodborná. K základnej myšlienke ho neposunula k rodine, naopak, od modelu rodiny ho vzdialila.

Za oveľa dôležitejšie sa pokladá pestovanie si vlastného imidžu. Deti sa v dnešnej dobe stali iba okrajovou záležitosťou v ktorej sú rozhodujúce iba zisk, moc a postavenie.

V takomto stave Detské mestečko fungovalo od 1973 do roku 2005, keď vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí zrušila takmer 40 rokmi , osvedčený výchovný systém založený na umelých rodinách, keď tieto nahradil vychovávatelia s 8 hodinovým pracovným úväzkom.

Snáď ako príklad nefunkčnosti je príbeh môjho kamaráta odchovanca, ktorý ešte žije v mestečku. Študuje na TU Alexandra Dubčeka, ale bývať musí v Bratislave u priateľa, nakoľko v „Bunke mladých“ nie je žiadny vychovávateľ a chodia tam prespávať ľudia bez domova. Človek tam vôbec nemá pocit bezpečia.

Mestečko sa teda dostalo do vážnej krízy. Súčasne riešenia sa zaoberajú predovšetkým tým, že neriešia podstatu problému, žiaľ v niektorých oblastiach, ešte krízu prehlbujú. Základná idea Mestečka „úplnej náhradnej rodine“ je aj dnes prijateľná a odborne dostatočné podložená. Situácia je zrejme nezvratná. Neexistuje totiž reálny odborný potenciál a ani politický záujem na jeho udržanie. Súčasťou je šírenie poloprávd ( o“ výkladnej skrini socializmu“, o tom, že „zariadenie neučili deti samostatnosti, že bolo getom“ a pod.), ktoré majú vytvoriť obraz o zlyhaní systému a ospravedlniť zmeny, ktoré sa dnes žiaľ realizujú.

Postavme sa proti tomu – je to rakovina!

Spracoval  Mgr. Branislav Ladický – autor publikácie „Rodinné príbehy bez rodín“

odchovanec Detského mestečka

>>

Vedecká konferencia NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOV AKO IMPERATÍV DOBY v piatok dňa 15.12.2017

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15

Vedecká konferencia prebehla v milej predvianočnej atmosfere s priebežnou účasťou 84 účastníkov. 

 

>>

Kolektívna monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

07.10.2017 21:14 >>

Konferencia sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc.PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc., katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka

08.10.2017 16:44

Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho členkou. Mezi její blízké přátele patřili také Vláďa Čermák, Otto Klein či Vláďa Pach. Když nacisté roku 1940 skauting zakázali, stala se „Dobra“ členkou protinacistického odboje, v jehož rámci převážela do okupovaných a pohraničních oblastí dopisy, zprávy, letáky a jiné ilegální tiskoviny. V prosinci 1942 byla skupina odhalena a „Dobra“ byla v pouhých 16 letech podrobena brutálnímu mučení a výslechům Gestapa. Do roku 1945 prožila velice těžké období, na které nerada vzpomíná. Ani konec války nebyl veselejší. Dobromila Vaňková musela identifikovat mrtvá těla svých drahých popravených kamarádů. Po válce se i v těžkých dobách vlády komunistů věnovala skautingu. Nejprve studovala medicínu, pak přešla na pedagogiku a psychologii. V těchto oborech pracovala ještě v devadesátých letech.

Film o I.D.Vaňkovej MOJI DOBŘÍ BRATŘI vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Klikni:

www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=40Q0kMlTJdQ

 

Som veľmi dojatá a vďačná za to, že táto konferencia je venovaná aj na počesť môjho otca Jána Sojku, pretože jeho meno bolo počas bývalého režimu v súvislosti s detským mestečkom vymazané... a bol profesne odstavený! 
Ešte raz ďakujem organizátorom konferencie.

Tatjana Ratkošová rod. Sojková

 

>>

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44

V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK.

Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a odborný garant sekcie "Atribúty tradičnej rodiny vo výchove detí v Detskom mestečku". Pripravovaná konferencia sa bude poriadať aj na jeho počesť ako prejav úcty k jeho pamiatke za úspešne uvedenie do života 823 zverencov vychovávaných v atmosfére tradičnej rodiny v Detskom mestečku, kde pôsobil ako prvý riaditeľ.

Česť jeho pamiatke!

Milý Štefan,

spoznali sme sa niekedy v roku 1965 , keď si prišiel na vtedajší KNV v BA a ponúkol si, že mesto Trenčín vybuduje zariadenie pre opustené deti. V tom čase som mal za sebou prácu pre podobný cieľ v Bratislave. Človek musí mať občas aj šťastie, úlohu pre Trenčín som dostal a jedným z výsledkov bolo, že som získal priateľstvo s neobyčajným človekom, ktoré našim vekom iba narastalo na kvalite. Dnes už nie je veľa ľudí, ktorí si pamätajú, čo sme pri zrode DM spolu prežili, ale nemôžem nespomenúť skutočnosť, že si bol skutočný zakladateľ mestečka, ktoré do života vypravilo do 900 vzdelaných a kvalitných ľudí, ktorí na svoj pobyt v DM dodnes spomínajú ako na vlastnú rodinu.  Pri výbere manželských párov pre umelé rodiny si osobne navštívil desiatky záujemcov o túto prácu, priam geniálne si vybral  svojich  prvých spolupracovníkov, pre ktorých práca  v DM nebola práca, ale poslaním bez časového obmedzenia. Naše DM získalo obdiv nielen rámci našich krajín, ale obdivovalo ho aj zahraničie, ako z východu, tak zo západu. Po zmene v 1989 si prešiel na funkciu primátora Trenčína a aj z tejto pozície si dozeral na svoje dielo ako jeho otec.

Po roku 2005, keď istá profesorka jedným rozhodnutím zrušila 40 rokov fungujúci výchovný systém, si bol iniciátorom akcií za jeho obnovenie, ktorého výsledkom bolo podanie návrhu, aby bolo DM zapísané do Ústredného zoznamu národných  pamiatok. Keď som Ti chcel oznámiť, že tento akt sa dostal do výslednej fázy spracovaním nevyhnutného hodnotenia, popisu a zásad zachovania jeho celu, hovoril som s Tvojim synom, ktorý mi povedal, že si v nemocnici pre zlomenú nohu. Začal som sa báť, ale to nepomohlo.

Opustil nás človek s veľkým srdcom, s dobrotivou charizmou, ktorého prínos nebol doposiaľ ocenený, jeho skon je príliš veľká cena za možnú nápravu.

Števko zbohom, česť Tvojej pamiatke. Tvoj priateľ Peter Brtko.

 

>>

Média informujú

Občianske združenie NAŠA RODINA informuje

Veľké kresťanske rodiny s mamou a otcom v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto: archív DeM)

Veľká rodina Pavlikovcov v Detskom mestečku v Zlatovciach pri Štedrej večeri 24. decembra 1994 (Foto: archív DeM)
 

Občianske združenie NAŠA RODINA - Detské mestečko

Stručne o nás a našej činnosti

OZ NAŠA RODINA – odchovanci detského mestečka a detských domovov na Slovensku, sa veľmi dynamicky snažia nielen poukázať, ale aj niečo urobiť pre zdravý psycho-sociálny vývin jedincov v náhradnej starostlivosti. Rozširuje sa počet sympatizantov, prudko vzrástla (stále rastie) návštevnosť a sledovanosť našich stránok a stránky Spoločnosti pre sociálnu integráciu v SR https://www.sposointe.eu/. Pozornosť našej činnosti venujú aj média. Pribudlo veľa aktívnych členov – odchovancov z detského mestečka a ale aj z detských domovov. Súčasná situácia v inštitucionálnych zariadeniach pre deti a mládež im nie je ľahostajná. Teraz sme v období, kedy naplno rozbiehame aj aktivity na odborno-vedeckej platforme; stretnutia odborníkov so širšou verejnosťou na pracovných seminároch a vedeckých konferenciách. 

Priekopníci rodinnej výchovy detí bez rodiny

O priekopníkoch rodinnej výchovy pre deti bez rodiny, ako boli PhDr. Ján Sojka, CSc., Doc. PhDr. Miroslav Bažány, CSc., Doc. PhDr. Iva Vaňková, CSc., a mnohí ďalší, sa bránilo, aby sa o nich hovorilo. Pozoruhodne. Otvorene hovoríme o tradičnej kresťanskej veľkej rodine, ktorá vyvrcholila v 70. rokov v Detskom mestečku v Zlatovciach. My odchovanci Detského mestečka sme túto výchovu zažili, preto sme spolupatriční ako súrodenci. Vidíme čo sa v detských domovoch deje a preto nie sme ľahostajní.

My sme lásku rodiny zažili

Čo najviac vadí naším neprajníkom z radov transformátorov detských domovov v roku 2005 a ich pokračovateľom? Čo za tým stoji? Nie je to tá okolnosť, že prezentujeme a voláme po opätovnom návrate tradičnej kresťanskej výchovy v rodine v Detskom mestečku, kde sa prezentovalo v praxi úspešné súžitie detí vo veľkej rodine s otcom a matkou. Tak sa napĺňal  v ťažkom spoločenskom období normalizácie skrytý odkaz dr. Jana Sojku, katolíckeho disidenta, ktorý sa rozhodnou účasťou podieľal na zrode Detského mestečka! Logická je otázka, či myšlienka katolíckeho disidenta J. Sojku výchovy štátnych detí na spôsob veľkej kresťanskej rodiny nezobrala vietor tým, ktorí sa tak oháňajú kresťanstvom a rodinou. 

Naši neprajníci ako keby nechápali a nechápu a ani nechcú pochopiť, ako je to možné, že občianske združenie NAŠA RODINA – DETSKÉ MESTEČKO zastáva tradičné kresťanské hodnoty rodiny Detského mestečka (1973 – 2005). Ale my sme atmosféru tejto rodiny na vlastnej koži zažili. Lásku náhradnej matky ako našej matky a náhradného otca ako nášho otca. Už sú staručkí a my teraz, ako ich dospelé deti, nenecháme, aby sa na našu veľkú rodinu rozširovali krivdivé a znevažujúce slová. Odmietame lživé tvrdenie, že sme žili izolovaným spôsobom života a nepripravení do spoločenského občianskeho života.

Detské mestečko

Preto nás veľmi nás mrzí v akom stave sa nachádza v súčasnosti Detské mestečko a budeme sa snažiť tento stav zmeniť v prospech tam žijúcich detí. Považujeme to za našu povinnosť, aby sa lásky náhradných rodičov matky a otca dostalo aj im, ako aj deťom v detských domovoch na Slovensku. Aby sa pri náhradnej starostlivosti detí neoháňalo rodinou ako bezobsažným slovom, ale sa našiel priestor pre skutočnú rodinnú výchovy s náhradnými rodičmi - otcom a matkou. Keď to fungovalo v Detskom mestečku úspešne viac ako 30 rokov v spolitizovanom období normalizácie, tak to pri dobrej vôli to môže aj teraz. My radi prispejeme.

(Čo by nemalo byť občanom ľahostajné: Keď deti rodia deti. Boli sme v schátralom ústave, ktorý úrady nevidia (video) link na článok.: https://www.aktuality.sk/…/ked-deti-rodia-deti-boli-sme-v-…/)

 

Prežili sme šťastné detstvo s otcom a mamou v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto. archív DeM)

>>

You Tube - STOL PRE 14

Celovečerný film STOL PRE 14 z prostredia rodinnej výchovy v Detskom mestečku v Zlatovciach

www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g

Pozri na rodinnú výchovu štátnych detí v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach v celovečernom filme STOL PRE 14 na https://www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g 

Túto rodinnú výchovu po vyše 30-tich rokoch veľmi úspešnej existencie transfomátori v roku 2005 z politicky motivovaných a ako sa aj ukazuje, aj zo zištných dôvodov zrušili a zaviedli na Slovensku z ústredia práce centrálne riadený systém kolektívnej (ne)výchovy v detských domovoch s piatimi striedajúcimi vychovávateľkami v pridelenej skupine detí. Takýto prístup k deťom, ktoré sú označené obchodno-právnym pojmom klienti (!), neumožňuje úspešnú socializáciu po odchode z detského domova. Nad tým sa treba odborne a najmä ľudsky zamyslieť a odstrániť príčiny ich zlyhávania, ktoré poukazujú na závažné systémové chyby pri zaobchádzaní s deťmi zverenými do starostlivosti štátu a nezapodievať sa len riešením ich dôsledkov, či počas pobytu detí v detskom domove, ich účasťou na zábavno-rekreačných podujatiach zorganizovaných zo sponzorských darov ako reklama na propagáciu firiem v médiach pre širokú verejnosť.

>>

DETSKÉ MESTEČKO A DETSKÉ DOMOVY NA SLOVENSKU

OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Reakcia kompetentných prišla ihneď...

OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Reakcia kompetentných prišla ihneď...
A máme to tu..... Demokracia už na Slovensku neexistuje... Sú pošliapane ústavné práva občana.... OZ Naša rodina Detské mestečko, poukázalo na celospoločensky problém, kde v detských domovoch deti rodia deti.... Odpoveď kompetentných prišla ihneď... Podľa nich skutok sa nestal.... A podali trestne oznámenie na OZ NAŠA RODINA Detské mestečko... Za ohováranie.... Pritom ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny potvrdilo mediam, že riešili pôrody v detskom mestečku..... DETSKÁ ombudsmanka a riaditeľka detského domova tvrdia, že pôrod detí od 15 rokov veku umiestnených v detských domovoch je úplne v poriadku, že to je bežná vec..., prosím? To v akej zvrátenej dobe žijeme? Štát vytrhne dieťa z rodiny, umiestni ho do detského domova a tu pod dohľadom odborníkov dievčatá spokojne rodia deti...a nikto nenesie zodpovednosť.... Rodičia, aj spoločnosť, je spokojná s terajším stavom a vyhláseniami kompetentných? Akú mládež si vychovávame? Nebolo by lepšie dievčatám v ich...
>>

Keď deti rodia deti. Boli sme v schátranom ústave, ktorý úrady nevidia

Keď deti rodia deti. Boli sme v schátranom ústave, ktorý úrady nevidia
Rodolf Sivý  www.aktuality.sk 13.6.2017 Za oknom ubytovne stojí na parapete zaváraninový pohár, do polovice naplnený špakmi od cigariet. Ďalšie špaky sú nahádzané pod oknom, o niekoľko metrov ďalej je pri stene rozrezaná škatuľa od džúsu – tiež plná cigaretovými ohorkami. Na niektorých stenách budov sú napisy ako White Power, vulgárne slová či sprejom nastriekané kosoštvorce. Ihriská sú prázdne... Úrady priznávajú, že v zariadení za uplynulé štyri roky riešili 10 pôrodov chovankýň. Niekdajšia pýcha Trenčína – Detské mestečko v Zlatovciach – pôsobí zúfalo a bez života. Podľa ústredia práce, ktoré ho prevádzkuje, je všetko v poriadku. Kontrolu na Považie neposlali. Roky bijú na poplach Bývalí odchovanci upozorňujú na to, že deti po odchode z mestečka končia na ulici alebo vo verejných domoch. „Tu sme žili. Vzadu boli kurníky a tu pred domom sme pestovali tulipány,“ ukazuje nám Branislav Ladický na trávu pred jednou z budov v Detskom mestečku. V červenom tričku s...
>>

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.
Pani komisárka Tomanová, OZ Naša rodina Detské mestečko vie, že v detskom mestečku v Zlatovciach je zriadená skupina pre deti – klientky, ktoré porodili deti... To vieme, na to sme sa nepýtali! To už je iba následok neodbornej výchovy v detských domovoch. Klientky porodili v uvedenom domove s klientami domova.... Ani jedno dievča neotehotnelo v rodine a nebolo po otehotnení, či po pôrode do domova umiestnené súdom. Skutky sa stali v uvedenom detskom domove detské mestečko. Žiadame jasné odpovede! A to:  Koľko deti dievčat odrodilo v uvedenom domove? Každé dievča, čo odrodilo, uviesť kedy do domova došlo a rok, v ktorom roku odrodila a v ktorom roku odchádzala z domova a s akým vzdelaním. Čo sa stalo s deťmi, ktoré klientky porodili? S kým a kde otehotneli klientky detského domova? Či v čase otehotnenia boli ešte klientkami detského domova? Na tieto otázky ste nám vôbec neodpovedali. A prečo ste nedali jasnú odpoveď na dievča, ktoré odrodilo teraz v máji v uvedenom...
>>

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.
Bratislava 9. júna (TASR) – Na základe dvoch doručených podnetov poukazujúcich na vážne porušovanie práv detí upravených v čl. 19 Dohovoru o právach dieťaťa, som sa okamžite rozhodla realizovať neplánovanú a neohlásenú návštevu predmetného detského domova. Všetky konkrétne prípady uvedené v prvom podaní od OZ Naša rodina detské mestečko, boli priamo na mieste preskúmané so zistením, že podnet obsahoval neoverené skutočnosti. Nebola v ňom uvedená ani skutočnosť, že súčasťou detského domova je aj domov pre matky s deťmi, t. j. aj pre tehotné ženy bez domova. Klientka detského domova, ktorá mala podať druhé podanie však poprela, že by sa na mňa v danej veci obrátila. Pokiaľ išlo o upozornenie uvedené v prvom podaní "...že veľké množstvo detí si neporobilo stredoškolské vzdelanie" uvádzam, že zo 123 detí navštevuje základnú školu iba 20 detí, a to ku koncu apríla 2017 a ďalšia školopovinná časť detí navštevuje špeciálnu základnú školu. Vzdelanostné zloženie detí v detskom domove má...
>>

ČO PREVERILA KOMISÁRKA PRE DETI? Občianske združenie Naša rodina o voze, pani Tomanová o koze. Pozri tiež rubriku Knihu návštevu.

Komisárka pre deti ing. Tomanová podnet v detskom domove v Zlatovcach už preverila. Skutočnosti sa nestali!  Vypočujete si jej vyjadrenie na webovej stránke https://komisarpredeti.sk/preverenie-podnetu-v-detskom-domove-trencin-zlatovce/ A čo na to pán Peter Stupár z občianskeho združenia Naša rodina:  Výsledok pani Tomanovej zo šetrenia v detskom mestečku Trenčín Zlatovce. Na podnet, kde bolo poukázané, že v uvedenom domove deti dievčatá od veku 14 rokov do 18 rokov odrodili deti a to s klientami domova. Tu je pekne vidieť, ako to funguje na Slovensku. Takto sa pekne dajú veci zamiesť pod koberec. Čo zistila komisárka pre deti? Nič. Lebo ani zistiť nič nechcela. Celá kontrola bola dopredu pripravená. Aka náhoda, že dievčatá, ktoré odrodili boli úplne náhodou všetky v čase kontroly v uvedenom domove? Ale to už su mimo detského domova. A pani komisarka, čo dieťa, ktoré porodilo teraz v maji a má vek 16 rokov? To je piate dievča, ktoré odrodilo v tomto domove a za tejto...
>>

Detský domov v Zlatovciach prešetruje detská komisárka

ANDREJ LUPRICH 2. jún 2017   Občianske združenie podalo podnet na prešetrenie situácie v Detskom domove, viacero chovankýň detského domova za posledné roky otehotnelo. Detská komisárka hovorí o vážnych podozreniach z porušovania práv detí.   TRENČÍN. V detskom domove v Zlatovciach malo prísť za posledné roky k viacerým pôrodom maloletých chovankýň domova. Posledný prípad, kedy sa maloletej chovankyni narodilo dieťa sa mal stať minulý mesiac. Na problém upozornilo občianske združenie Naša rodina Detské mestečko, situáciu už začala prešetrovať detská komisárka. „Podľa našich informácií v tomto zariadení za posledné roky je päť maloletých dievčat, ktorým sa narodili deti, niektoré aj s chovancami detského domova. Posledný prípad sa mal stať minulý mesiac. Deti rodia deti, je tu systémová chyba,“ hovorí predseda občianskeho združenia Branislav Ladický s tým, že nejde o jediný problém v Detskom mestečku. PREČÍTAJTE SI TIEŽ:Systém výchovy v Detskom mestečku je terčom...
>>

RODINNÁ VÝCHOVA V DETSKÝCH DOMOVOCH

RODINNÁ VÝCHOVA V DETSKÝCH DOMOVOCH
VZOSTUP A PÁD DETSKÉHO MESTEČKA  Detské mestečko v Slovenskom rozhlase. Klikni a vypočuj zvukový záznam: Detske_mestecko.mp3 (2,5 MB) Detské mestečko v Zlatovciach má už viac ako 40 rokov. Ide o detský domov, ktorý v minulosti fungoval na originálnom prinícpe – o výchovu detí sa tu starali manželské dvojice, ktoré mohli mať zároveň aj vlastné deti. Rodiny bývali v jednotlivých bunkách v rámci rozľahlého areálu.  Viacerým z tých, ktorí tu prežili časť svojho života, nie je osud mestečka ľahostajný ani dnes. A začali so zaujímavou iniciatívou. Téme sa venovala Barbora Jurenová.  Detské mestečko chcú vyhlásiť za...
>>

Knihy

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

21.02.2017 21:29

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ - ISSN 1335-1109 - č.4/2016  

Klikni na stiahnutie:

Recenzia Nahlad na tradicnu romsku kulturu v procese socializacie.pdf

>>

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

31.01.2017 18:02 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

05.01.2017 10:06 >>

RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. (V.Kusin)

07.01.2016 11:11

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ - ISSN 1335-1109 - č.1/2015  

Klikni na stiahnutie:

RECENZIA Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin).doc (3851264)

>>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89533-12-1.

04.12.2014 15:02 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013, 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7

30.11.2013 12:10 >>

KOZOŇ, Antonín a kol. 2012. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

03.11.2012 12:24

Kolektívna monografia z 1. virtuálnej vedeckej konferencie ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY na www.sposointe.eu dňa 12.12.2012.

Klikni na stiahnutie:Antonín Kozoň a kol. Etické otázky (ne)slobody -TL.pdf (1942249)

>>

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľún, M. a kol. 2011. Profesionálna rodina. Trenčín : SpoSoIntE, 2011. 142 s. ISBN 978-80-89533-02-9.

17.07.2012 20:17

Klikni na stiahnutie: Hejdis, M. a kol..pdf (1,8 MB)

>>

Radková, L. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSointE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

17.07.2012 20:07

>>

VIRTUÁLNA MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE

18.01.2016 21:45

>>

REFERÁTY AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE - KOLEKTÍVNA MONOGRAFIA

03.10.2016 11:10

Referáty aktívnych účastníkov vedeckej konferencie sú zverejnené v publikácii NÁHĽAD NA TRADIČNÚ RÓMSKU KULTÚRU V PROCESE SOCIALIZÁCIE ako samostatné kapitoly a boli predmetom diskusného fóra.

Publikáca je voľne dostupná na stiahnutie na https://www.kozon.webnode.sk/
 

DISKUSNÉ FÓRUM VIRTUÁLNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE!

 
Ďakujeme návštevníkom našej webovej stránky, ktorí sa dňa 8.12.2016 zúčastnili 4. virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie a mohli takto na živo sledovať dynamiku priebehu konferenčnej diskusie. V uvedený deň bolo zaregistrovaných 391 unikátnych návštev (identické IP) a 1814 zobrazených stránok. Počas trvania vedeckej konferencie bola zaznamená priama účasť 135 unikátných návštev: USA 21, ČR 34, Francia 12, Čína 9, Belgicko 2, SR 45, India 2, Thaiwan 1, neoznačený štát 3, Anglicko 2, Ukrajina 2, Saudská Arábia 1, Južná Kórea 1.

 

Pohľad do zákulisia konferencie na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.
 

Predkonferenčný úvod 15 minút pred otvorením konferencie: dekanka fakulty dr. P. Šebestová a koordinátor konferencie doc. A. Kozoň. 

Účastníci konferencie na Fakulte sociálnych štúdií VŠ Danubius v Sládkovičove počas diskusného fóra konferencie - plné znenie diskusie je dostupné na tejto webovej stránke dole. Referáty aktívnych účastníkov konferencie sú zverejnené v kolektívnej monografii NÁHĽAD NA TRADIČNÚ RÓMSKU KULTÚRU V PROCESE SOCIALIZÁCIE a je voľne dostupná na stiahnutie na webovej stránke https://www.kozon.cz/. Videozáznam zverejnený a klikni na www.youtube.com/results?search_query=sposointe

>>

Pozvánka na kolokvium KAUZA "ČISTÝ DEŇ" A HMLISTÉ PRAKTIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

30.01.2017 22:40

Fakulta sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove Vás pozýva na kolokvium na tému KAUZA "ČISTÝ DEŃ" A HMLISTÉ PRAKTIKY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  vo štvrtok dňa 20.4.2017 o 11,00 hod. - podnety a postrehy môžete zverejniť v rubrike Kniha návštev

>>

Diskusné fórum 4. virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A ROLA MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE vo štvrtok dňa 8.12.2016 od 10.00-12,00 a od 13,00-15.00 hod.

Dátum
Vložil
Titulok

PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

BRANISLAV MALÍK, PETRONELA ŠEBESTOVÁ, ss. 43-52

Abstrakt
Autori sa vo svojom príspevku zamerali na určité špecifiká rómskej rodiny a rodinnej socializácie Rómov, ktoré treba zohľadniť pri ich vzdelávaní a pri poskytovaní sociálnych služieb pre uvedenú cieľovú skupinu občanov. Cieľom autorov bolo tiež korigovať skreslené predstavy, ktoré si o niektorých aspektoch života Rómov vytvárame a ktoré pretrvávajú nielen vo vedomí bežných občanov, ale sú identifikovateľné aj v odbornom diskurze a sú prekážkou optimálneho nastavenia programov zameraných na integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti.

bmalik@centrum.sk, petronela.šebestova@gmail.com

Dátum
Vložil
Titulok

Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Je múdre trvať pomocou rôznych programov na integrácii Rómov do majoritnej spoločnosti? V roku1996 sa konalo v Trenčíne v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a v Trnave v priestoroch Trnavskej univerzity podujatie s pracovníkom americkej probačnej služby. Medzi otázkami bola nevyhnutne aj otázka bielej a čiernej americkej populácie, ich integrácie do majoritnej spoločnosti v ponímaní malého Slovenska. Odpoveď na túto otázku bola jednoznačné. Pokiaľ sa sami neuvedomia, nepoznajú svoju "cenu" v spoločnosti, nezmenia svoj vzťah ku vzdelaniu a pod., nevstúpia do vedomia majoritnej spoločnosti ako "potrební". Sú bremeno. Otázka alebo otázky sú možno drsné alebo cynické, ale poplatné dobe. Dokážu sa Rómovia "uvedomiť", dokázať svoj pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, čo im zaručuje vyššiu úroveň existencie v spoločnosti? Akú máte skúsenosť so vzdelaným Rómom v ich tradičnom prostredí, má všeobecné uznanie alebo ho vylučujú zo svojej komunity ako človeka, ktorý sa vzdal ich tradičnej kultúry, ich tradičnej životnej filozofie?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Ďakujem za položenú otázku, v ktorej ste súčasne vyjadrili aj svoj názor. Osobne zastávam ten názor, že každý človek je v prvom rade občan, ktorý má svoje práva a povinnosti. Sú občania, ktorí si túto skutočnosť nevedia uvedomiť a z tejto ich nevedomosti dochádza k situáciám, ktoré je potrebné riešiť a to zákonným spôsobom. Spoločnosť by v žiadnom prípade nemala tolerovať obchádzanie legislatívy. V školskom zákone je explicitne vyjadrené, že školská dochádzka je povinná a sú aj presne určené podmienky. Každý národ, každá krajina má svoju kultúru. Platí však, že vnucovanie svojej kultúry a svojich zvykov na území inej krajiny je uzurpovanie moci a obchádzanie zákonom stanovených pravidiel krajiny. Čo sa týka vzdelanosti, pozor nie vzdelávania, tá nie je závislá od národnosti. Nie je potrebné podsúvať názory o vzdelaných a nevzdelaných občanov s poukazovaním na národnosť. Každý národ, každá krajina ma ľudí, ktorí sú schopní a ktorí sú menej schopní. Každý zdravý človek túto skutočnosť chápe. Keď sa niekto vzdá svojej tradičnej životnej filozofie, tak to je jeho osobný problém a nie problém krajiny v ktorej žije.

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Tak prečo média pri exódu Romov nepísali, že tam emigrujú občania ?

Dátum
Vložil
Titulok

Re:Re:Re:PRVKY RODINNEJ SOCIALIZÁCIE RÓMOV PROBLEMATIZUJÚCE ICH INTEGRÁCIU DO MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI

Ospravedlňujem sa, že sa (z objektívnych dôvodov) do diskusie zapájam až teraz. Skúsenosti so vzdelávaním Rómov mám. V prvom priblížení by mohli konvenovať s Vašim názorom, že neprináša (pokiaľ tu nebude ochota z ich strany uznať vzdelanie ako ich hodnotu) žiadne výraznejšie výsledky. To však neznamená, že Rómovia sú nevzdelávateľní. V našom spoločnom texte s doktorkou Šebestovou sme uviedli, že situáciu by mohlo zmeniť k lepšiemu, ak by sme Rómov vzdelávali podľa iných princípov a metodík, než aké sú bežne uplatňované vo vzťahu k majorite. Zásadný rozdiel je ten, že spôsob ich života nepodnecuje rozvoj abstraktného myslenia. Vzdelávacie obsahy určené pre majoritu sú však hneď od vstupu detí do školských zariadení postavené na abstraktných pojmoch a abstraktnom myslení. To je prvá bariéra, ktorá robí tieto obsahy pre nich nezrozumiteľnými. Druhou základnou prekážkou školskej úspešnosti rómskych žiakov je to, že osvojenie vedomostí je vždy späté s jednou dôležitú kompetenciu. O čo ide, si priblížime poukázaním na často zmieňovaný problém súčasného slovenského školstva, a tým je problém „čítania s porozumením“. Ukazuje sa, že ide o oveľa hlbší a zložitejší problém, ako sa javí v prvom priblížení. Jeho primárnou príčinou nie je totiž to, že dnešní žiaci nečítajú, a preto nemajú ani dostatočne rozvinutú schopnosť rozumieť obsahom príslušných textov. Skutočnou príčinou uvedeného deficitu je to, že sa rozpadol určitý širší (kultúrny) kontext, ktorý umožňoval veciam obsiahnutým v textoch porozumieť, to znamená zaradiť tieto skutočnosti do siete určitých významových súvislostí. Čiže: čítať síce vedia, ale to čo čítajú im už nič „nehovorí“. Aby mohol daný text žiakovi niečo „povedať“, musím mať tento žiak najprv osvojené príslušné kultúrne kódy, v ktorých je kódovaný. Bez nich je pre neho nezrozumiteľný. Vráťme sa teraz k nastolenej problematike – kultúrne kódy, v ktorých sú kódované vzdelávacie obsahy určené pre majoritu sú úplne iné ako je kódovaný svet (významové univerzum), v ktorom žijú Rómovia. Aj keby si teda Rómsky žiak dostatočne osvojil čitateľskú gramotnosť a vedel tieto texty plynule prečítať, boli by pre neho len „hromadou slov“ bez dešifrovateľného významu. Čiže druhou podmienkou úspešnosti vzdelávania Rómov je prispôsobiť tieto vzdelávacie obsahy ich „lebensweltu“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vedecká konferencia NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOV AKO IMPERATÍV DOBY v piatok dňa 15.12.2017

SMUTNÁ SPRÁVA

10.10.2017 09:44
V nedeľu 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov zakladateľ, prvý riaditeľ Detského mestečka v Trenčíne-Zlatovciach a dlhoročný primátor mesta Trenčín ŠTEFAN REHÁK. Pán Štefan Rehák bol členom prípravného výboru vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY a...
>>

Konferencia sa konala na počesť duchovných rodičov Detského mestečka – aktívnej účastníčky protinacistického a protikomunistického odboja doc.PhDr. I. D. VAŇKOVEJ, CSc., katolíckeho disidenta PhDr. J. SOJKU, CSc a prvého riaditeľa DeM pána Štefana Reháka

08.10.2017 16:44
Iva Dobromila Vaňková (přezdívaná Ivava) se narodila 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. Nejprve navštěvovala gymnázium v Hlučíně, a když po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 zabrali Háj Němci, přešla do Ostravy na reálné gymnázium. V Ostravě se poprvé setkala se skautingem a ihned se stala jeho...
>>

Kolektívna monografia aktívnych účastníkov vedeckej konferencie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

07.10.2017 21:14
Klikni na stiahnutie KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov TLAČ.pdf   
>>

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15
Vedecká konferencia prebehla v milej predvianočnej atmosfere s priebežnou účasťou 84 účastníkov.   
>>

Konferencie

Workshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA v stredu dňa 20.5. 2015 o 10.00 hod. v Piesťanoch - pozri fotogalériu

13.05.2015 20:10
Worskshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA dňa 20.5.2015 o 10,00 hod. do hotela Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany, kde sa uskutoční pod záštitou doc. Ing. Džalala Gasymova, PhD. predsedu Správnej rady Vysokej školy Danubius prof. PhDr. Miroslava Daniša, CSc. rektora Vysokej školy...
>>

Medzinárodný workshop PRAKTICKÝ POHĽAD DO ZÁKULISIA SOCIÁLNEJ PRÁCE dňa 17. marca 2015 v Sládkovičove - pozri fotogalériu

17.03.2015 18:16
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove organizuje pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce medzinárodny workshop "Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce". Bližšie klikni na: Program pracovného  seminára 2015.pdf (421016)
>>

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 22. apríla 2015 v Piešťanoch - pozri fotogalériu

10.03.2015 17:40
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove v spolupráci s Teologickou fakultou Katolickej univerzitiy v Ružonberku poriada vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá je venovaná najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia...
>>

3. medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI prebiehala v piatok dňa 12.12.2014 od 10.00-12.00 a od 13.00-15.00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu - pozri diskusiu

01.02.2014 00:00
Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Vás...
>>

POSTREHY

Óda na orchestrálnu sociálnu prácu

09.10.2018 22:35
   
>>

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.