Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Bundzelová, K., Radi, F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác. Trenčín : SpoSpIntE, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89533-11-4. (Obalka a obsah)

28.11.2013 15:57
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.