Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Bundzelová, Katarína - Radi, František. 2014. Príručka k písaniu záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2014, 111 s. ISBN 978-80-89533-13-8. (Obálka a obsah)

20.09.2014 20:07
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.