Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Hejdiš, M. a kol. 1. ročník kynologicko - animoterapeutické konference Hranice, 11. února 2017. Zborník príspevkov. Trenčín : SpoSoIntE, 2017, 141 s. ISBN 978-80-89533-21-3

22.09.2017 12:31

Klikni na stiahnutie:

Hejdis, M. a kol..pdf (1,8 MB)

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.