Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľún, M. a kol. 2011. Profesionálna rodina. Trenčín : SpoSoIntE, 2011. 142 s. ISBN 978-80-89533-02-9.

17.07.2012 20:17

Klikni na stiahnutie: Hejdis, M. a kol..pdf (1,8 MB)

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.