Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.). 2004. Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava : GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

18.07.2012 21:47
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.