Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013, 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7

30.11.2013 12:10
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.