Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89533-12-1.

04.12.2014 15:02
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.