Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

KOZOŇ, Antonín a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

05.01.2017 10:06
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.