Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Kozoň V., Ošetrovateľská škola - Pflegeschule - Nursing School SCSC Bratislava. ÖGVP Verlag, Wien, 2018. ISBN 978-3-9502178-8-9.

25.04.2018 16:25

Klikni na stiahnutie https://drive.google.com/open?id=12UzLooXNAmVW3ldFXZ6sFL3ZbDIIevdp

Hlavným cieľom tejto historicky orientovanej publikácie je prispieť k objasneniu vzniku profesionálneho ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku. Bola to práve Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, ktorej sa podarilo založiť v roku 1931 prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku. Táto súkromná škola bola dlho jediná v Bratislave a úspešne aj v rokoch druhej svetovej vojny vzdelávala diplomované ošetrovateľky a ošetrovateľov chorých. Ale v roku 1949 bola zoštátnená a rok neskôr vtedajšou štátnou komunistickou mocou násilne zrušená. To bol hlavný dôvod, prečo sa o tejto škole, jej absolventkách a absolventoch a jej prínose pre slovenské profesionálne ošetrovateľstvo približne polstoročie v odborných kruhoch mlčalo a nič nepublikovalo.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.