Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Návrat k „Návratu pedagogiky do detských domovov“ - recenzia

09.10.2018 21:46

Úvahy a inšpirácie Vaska Kusina nad kolektívnou monografiou doc. PhDr. Antonína  Kozoňa, PhD. 

  Klikni na stiahnutie recenzie:  Prof. PhDr. V. Kusin, DrSc. MaS č.1, 2018.pdf 

  Klikni na stiahnutie kolektívnu monografiu: 

  KOZOŇ, Antonín a kol. Návrat pedagogiky do detských domovov.pdf 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.