Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV - návrh novelizácie zákona č. 305/2005 Z.z.

08.11.2017 19:11

Vláda SR na svojom zasadaní dňa 8.11.2017 schválila s pripomienkami návrh novelizácie Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá svojim obsahom môže v praxi priblížiť návrat pedagogiky do detských domovov (centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté osoby).

Novela zákona 305/2005 Z.z. - návrh.rtf (1363992)

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.