Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Nečas, S. a kol. (Ed.). 2011. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha : SVŠEŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, SpoSoIntE, 2010, 600s. ISBN 978-80-86744-84-1.

18.07.2012 21:57
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.