Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

PAVLOVIČOVÁ, Anna. 2015. Systém poskytovania sociálnych služieb. (Pohľad praktika).Trenčín : SpoSoIntE, 2015. 74s. ISBN 978-80-89533-17-6.

14.10.2015 12:28
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.