Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Peter Stupár - odchovanec DeM a úspešný policajt

04.09.2016 10:24

Ďakujem mojim „štátnym“ rodičom Márii a Miroslavovi Gomolovcom za ich životné odhodlanie a poslanie postarať sa o nás, prijať nás do svojej rodiny.

Terajšie detské mestečko je chovnou stanicou..., kde deti plodia deti! Nie sú pripraveni pre život a po odchode z detského domova sú ako bludné duše.

Klikni na:

youtu.be/yVcWaFJWFpc

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.