Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Postrehy boli zaslané na sposointe@gmail.com alebo vložené do rubriky NAPÍŠTE NÁM

14.10.2017 19:57

FILOZOFIA PROFESIONÁLNEHO RODIČOVSTVA

Lenka Michelčíková

Filozofia profesionálnych rodín bola pred rokmi nastavená výborne, ale bohužiaľ rok čo rok sa realita života profesionálnych rodín mení čoraz k horšiemu. Trpia rodiny a tým pádom aj trpia deti! A práve preto treba nahlas o tom vyprávať. Posnažím sa vyjadriť svoje sedemročné skúsenosti v tejto oblasti, ktoré som nadobudla z pozorovania práce profesionálnych rodín a z náborových konaní na túto pracovnú pozíciu. Obaja s manželom máme urobenú prípravu na profesionálnych rodičov.          

Ako náhle sme však nahliadli hlbšie, našli sme veľa negatívov, s ktorými sa nestotožňujeme:

1. Profesionálny rodič si píše 8-hodinový pracovný čas. Pritom pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2. Príplatky za víkendy, sviatky a nočné nedostáva. (Čo by sme aj oželeli.)

3. V rodine je často priveľa detí, zdravých aj postihnutých, čo vedie k vyčerpaniu a možným úrazom.

4. Na jedného profesionálneho rodiča by malo pripadať 1 dieťatko od 0 do 2 rokov, prípadne dve deti nad dva roky.

5. Cestovné k lekárovi, do školy alebo na krúžky by malo byť preplatené.

6. Taktiež profesionálni rodičia musia mať nárok na čerpanie dovolenky a maródky bez detí.

7. Porady detského domova by mali mať profesionálny rodičia povolené aj s deťmi, zatiaľ by sa o deti postaral pracovník DeD.

8. Toto sú tie najzakladanejšie body, ktoré by mala táto práca spĺňať.      

Výberové konanie na prácu profesionálneho rodiča prebieha v troch kolách:                         

·   Psychotesty

·   Pohovor

·   Návšteva rodiny a rozhovor s rodinnými príslušníkmi

Až keď toto všetko človek podstúpi, komisia rozhodne, či sa môže stať profesionálnym rodičom. Tak sa pýtam, ako je možné, že detský domov sa na výberovom konaní najviac zaujíma o to, kde profesionálny rodič umiestni ŠTÁTNE dieťa počas porady detského domova, dovolenky alebo maródky profesionálneho rodiča? A naznačujú profesionálnym rodinám dosť jasne odložiť dieťa za ten čas k rodinným príslušníkom, najlepšie k starým rodičom, ktorí NEPREŠLI troma kolami výberového konania! Čo má naša práca ako profesionálny rodič s členmi rodiny? Keby sa niečo za ten čas dieťaťu stalo, bol by vinný a potrestaný profesionálny rodič. Taktiež nie každý má rodinných príslušníkov ochotných strážiť  štátne dieťa. Nás tiež naši rodinní príslušníci nezaťažujú svojimi pracovnými povinnosťami, kým sú oni na porade, čerpajú dovolenku alebo maródku. Ako keby sa detský domov zbavoval zodpovednosti za deti.

Najdôležitejším a najzávažnejším faktom pri tejto práci je skutočnosť, keď dieťatko s profesionálnou rodinou naviaže silné puto alebo je dieťa v profesionálnej rodine príliš dlho, profesionálny rodič musí byť na prvom mieste, kto si dieťa osvojí, ak má o to záujem. Nič jednoduchšie v takom prípade neexistuje, či pre dieťa, profesionálneho rodiča alebo príslušné orgány. Je to vskutku pochopiteľné a samozrejmé. Neviem, prečo niekto robí z jasných vecí veci nejasné.

Ešte by som chcela poukázať na pár poznatkov o fungovaní detských domovov z vlastnej skúsenosti u nás v Tatranskej Lomnici, čo spadá pod detský domov Poprad.

Sedem rokov sme spolupracovali a pomáhali osemčlennej súrodeneckej skupine priamo v satelite detského domova v Tatranskej Lomnici. V satelite pracuje jedna hlavná teta vychovávateľka s príslušným vzdelaním. Okrem nej tam pracujú pomocné vychovávateľky, ktoré pedagogické vzdelanie nemusia mať. Tie deťom varia a majú oveľa viac práce ako hlavná, ktorá variť nemusí. Na deťoch sme si za celé tie roky nevšimli žiadny progres vpred. Do školy chodia nepripravené, prepadajú. A to aj keď boli prázdniny a času na učenie bolo dosť. Dostávajú vychádzky do večera a tak 12-13 ročné deti už začínajú sexuálne žiť a často zostávajú gravidné - tehotné. V skupine sú umiestnené aj malinké deti, ktoré by podľa zákona mali byť v profesionálnej rodine.

Ja túžim pracovať ako profesionálny rodič, ale za podmienok, ktoré tu spomínam.

Prosím, poďme to spolu zmeniť.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.