Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Priebeh konferencie "ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY" dňa 12.12.2012

08.12.2012 19:43

10.00-12.00 hod. - moderátor PaedDr. Milan Hejdiš, PhD.

13.00-15.00 hod. - moderátor doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Koordinátor doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Otázky do diskusie môžete klásť autorom na pravej strane nad zverejneným abstraktom referátu. Taktiež môžete osloviť osobne autorov referátu prostredníctvom Google Talk s možnosťou audiovizualizácie, tak ako je to počas prestávok na kamenných konferenciách :-) Kolektívna monografia s úplnym znením referátov je zverejnená v rubrike Knihy.

Tešíme sa na Vašu účasť a plodnú rozpravu.

Autori: 

Antonín Kozoň (I.), Milan Hejdiš, Alica Hejdišová (II.), Silvester Sawicki (III.), Jozef Rybárik (IV.), Hedviga Marcinková (V.), Ladislav Fízik (VI.), Jiří Tůma (VII.), Lukáš Pavelek (VIII.), Zuzana Mališková, Andrej Mátel (IX.), Mária Mešťanková (X.), Peter Slovák (XI.), Silvia Vadkertiová (XII.), Romana Píteková, Miloš Bardiovský (XIII.), Peter Melek (XIV.), Peter Csóri, Ľudovít Hajduk (XV.)

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.