Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

3. medzinárodná virtuálna vedecká konferencia SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI prebiehala v piatok dňa 12.12.2014 od 10.00-12.00 a od 13.00-15.00 hod. na webovej stránke www.sposointe.eu - pozri diskusiu

01.02.2014 00:00

Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrame, Vysoká škola Karlovy Vary v Karlovych Varoch a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Vás pozývajú

na virtuálnu medzinárodnú vedeckú konferenciu

SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI

dňa 12.12.2014 na internetovej stránke www.sposointe.eu

Tematické okruhy:

-       Identita sociálneho zdravia v procese socializácie (predmet sociálnej práce)

-       Psychosomatika, psychológia zdravia, verejne zdravotníctvo

-       Sociálna bezpečnosť občana, rodiny a štátu

-       Ekológia, harmónia spoločenstva človeka a prírody, filozofia zdravia

-       Psychospiritualita, súlad vnútorného života človeka a rodiny v spoločnosti, etické hodnoty a normy

Garanti a moderátori tematických okruhov:

PaedDr. Milan Hejdiš, PhD. –  PhDr. Branislav Malík, CSc.

PhDr. Petronela Šebestová. PhD. – Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. –  Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD., mim. prof. – PaedDr. Ľubomír Holkovič, CSc.

PhDr. Jiří Tůma, PhD. – Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mim. prof.

Vedeckí garanti:

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. ThDr. Juraj Spuchlák, PhD.

Koordinátor:

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Prihlášky s referátmi zasielajte do 15.11.2014 na mailovú adresu sposointe@gmail.com (pozri www.sposointe.eu).

Priame vystúpenie  pre prihlásených účastníkov konferencie bude v priebehu dňa 12.12.2014 na webovej stránke www.sposointe.eu a medzi sebou prostredníctvom Hangouts (operačné systémy Android, iOS 6.1 a novší pre smartphony a tablety).

Výstupom konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia (ISBN 978-80-89533-12-1) vydaná zdarma vydavateľstvom SpoSoIntE  a Vysokou školou Danubius v Sládkovičove.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Pozvánka a pokyny pre zverejnenie referátu v publikácii

 

Mediálni partneri: www.prohuman.sk  www.szspektrum.eu

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.