Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Radková, L. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSointE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

17.07.2012 20:07

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.