Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

31.01.2017 18:02
Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.