Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Transformáca mala obísť Detské mestečko v Trenčíne-Zlatovciach - reportáž

05.09.2016 20:09

Alibistické postoje "úradníkov" Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a presadzovanie koncepcií vo výchove detí a mladých dospelých neodborným spôsobom, bez akceptácie výsledkov a výskumov odborníkov z oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie a ďalších vedných odoborov, nemôžu prineisť pozitívne výsledky. Je to veľmi nepriaznivý stav pre deti zverené do starostlivosti štátu.

Slovenský rozhlas dňa 20.8.2016. Klikni na link:

www.youtube.com/watch?v=8KyjfLzP330

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.