Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV AKO IMPERATÍV DOBY

21.08.2017 21:15

Vedecká konferencia prebehla v milej predvianočnej atmosfere s priebežnou účasťou 84 účastníkov. V novom roku zverejníme fotoreportáž a videozáznam bez komentára z diskusie účastníkov konferencie na vecne neobjektívne vystúpenie pána PhDr. Jána Heráka - z organizácie Úsmev ako Dar, ktorá stála v roku 2005 za zrušením tradičnej rodinnej výchovy na kresťanských princípoch v rodinných bunkách vychovávateľov - manželov v Detskom mestečku a teraz má hlavný podiel na  príprave konglomeračnej podoby novelizácie zákona č. 305/2005 Z.z. 

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočnych sviatkov v rodinnej pohode a všetko najlepšie v novom roku 2018.

  

bez komnetára

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.