Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

VIZUALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou dňa 22. apríla 2015 v Piešťanoch - pozri fotogalériu

10.03.2015 17:40

Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove v spolupráci s Teologickou fakultou Katolickej univerzitiy v Ružonberku poriada vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá je venovaná najnovším trendom v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb, pôsobenia verejnej správy v danej sfére a ďalším súvisiacim témam. Na konferencii budú riešené aj otázky majúce zásadný vplyv na kvalitu a rozsah poskytovaných sociálnych služieb, diskutované budú súvisiace etické, legislatívne a sociálno-ekonomické problémy. Za inovatívny prvok v zameraní konferencie je možné považovať otázky obsahu a foriem vizualizácie informácií v oblasti sociálnej práce vychádzajúc z postulátu, že kvalitnú a kvalifikovanú informovanosť sociálnych pracovníkov je nutné považovať za predpoklad poskytovania relevantných informácií verejnosti. Jednou z tém a dôležitou oblasťou zamerania konferencie je teda i úloha a miesto žurnalistiky pri signalizácii sociálnych problémov občanov, optimalizácia metód a prostriedkov informovania verejnosti o možnostiach riešenia týchto problémov, ako aj perspektívne inovatívne spôsoby vzdelávania verejnosti v oblasti sociálnej práce s využitím prostriedkov masovej komunikácie, vrátane tzv. nových médií. 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.