Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Výzva poslancom Národnej rady SR k novele Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

26.01.2018 10:25

Stiahni na publikovanie: VYZVA POSLANCOM (2).pdf 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.