Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.

Komisárka pre deti ing. Viera Tomanová vydala vyhlásenie pre TASR. Presvedčivý video-odkaz občianskeho združenia Naša rodina pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR.

Bratislava 9. júna (TASR) –

Na základe dvoch doručených podnetov poukazujúcich na vážne porušovanie práv detí upravených v čl. 19 Dohovoru o právach dieťaťa, som sa okamžite rozhodla realizovať neplánovanú a neohlásenú návštevu predmetného detského domova. Všetky konkrétne prípady uvedené v prvom podaní od OZ Naša rodina detské mestečko, boli priamo na mieste preskúmané so zistením, že podnet obsahoval neoverené skutočnosti. Nebola v ňom uvedená ani skutočnosť, že súčasťou detského domova je aj domov pre matky s deťmi, t. j. aj pre tehotné ženy bez domova. Klientka detského domova, ktorá mala podať druhé podanie však poprela, že by sa na mňa v danej veci obrátila. Pokiaľ išlo o upozornenie uvedené v prvom podaní "...že veľké množstvo detí si neporobilo stredoškolské vzdelanie" uvádzam, že zo 123 detí navštevuje základnú školu iba 20 detí, a to ku koncu apríla 2017 a ďalšia školopovinná časť detí navštevuje špeciálnu základnú školu. Vzdelanostné zloženie detí v detskom domove má momentálne takúto štruktúru. Prosím úctivo všetkých občanov, a teda aj novinárov, oznámiť Úradu komisára pre deti akýkoľvek podnet smerujúci k pomoci deťom. Určite ho preveríme a v prípade potreby zabezpečíme zjednanie nápravy. Komisárka pre deti Viera Tomanová

 

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle ő 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Video je odkaz pre ombudsmanku V. Tomanovú a MPSVaR:

https://www.youtube.com/embed/imrCWKa7Lhs

 
Питер Ступарь A ombudsmanka stale tvrdí, že je všetko v poriadku... Verím že postupne natočíme viac dôkazov. Súčasný stav v detských domovoch je alarmujúci, nezatvarajme oči ľudia a preto verejne začnime o problémoch diskutovať. Ide tu o vyše 5000 detí umiestnených v detských domovoch... Nemôže nám byť ľahostajný ich osud...
 
 

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.