Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.

OZ NAŠA RODINA DETSKÉ MESTEČKO sa v mene občanov pýta a žiada jasné a nevyhýbavé odpovede od komisárky pre deti ing. Viery Tomanovej ohľadne tehotenstiev dievčat v detskom domove.

Pani komisárka Tomanová, OZ Naša rodina Detské mestečko vie, že v detskom mestečku v Zlatovciach je zriadená skupina pre deti – klientky, ktoré porodili deti... To vieme, na to sme sa nepýtali! To už je iba následok neodbornej výchovy v detských domovoch. Klientky porodili v uvedenom domove s klientami domova.... Ani jedno dievča neotehotnelo v rodine a nebolo po otehotnení, či po pôrode do domova umiestnené súdom. Skutky sa stali v uvedenom detskom domove detské mestečko.


Žiadame jasné odpovede! A to: 
Koľko deti dievčat odrodilo v uvedenom domove? Každé dievča, čo odrodilo, uviesť kedy do domova došlo a rok, v ktorom roku odrodila a v ktorom roku odchádzala z domova a s akým vzdelaním. Čo sa stalo s deťmi, ktoré klientky porodili? S kým a kde otehotneli klientky detského domova? Či v čase otehotnenia boli ešte klientkami detského domova? Na tieto otázky ste nám vôbec neodpovedali. A prečo ste nedali jasnú odpoveď na dievča, ktoré odrodilo teraz v máji v uvedenom domove? V dobe otehotnenia, aj v čase pôrodu, bolo dievča klientkou uvedeného domova. Ako bol riešený otec dieťaťa? Ako bola riešená dievčina a kde je jej narodené dieťa? 


Ďalšia naša otázka bola ohľadne štatistiky detí, ktoré vyrastali v uvedenom domove od roku 2005 do roku 2017. Aké vzdelania ukončili deti a koľko detí odišlo na vlastnú žiadosť bez ukončenia vzdelania po dovŕšení 18 roku života? 


Pani ombudsmanka, história a dôkazy nepustia. Skutok sa stal! Vašim vyjadrením a nekonaním v uvedenom podnete znevažujete úrad komisárky na ochranu práv deti. Vy tu ochraňujete pani riaditeľku, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a ich neziskovky.....

Peter Stupár

 

Trenčianske noviny 20.6.2017

 

 

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.