Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Občianske združenie NAŠA RODINA informuje

Občianske združenie NAŠA RODINA informuje

Veľké kresťanske rodiny s mamou a otcom v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto: archív DeM)

Veľká rodina Pavlikovcov v Detskom mestečku v Zlatovciach pri Štedrej večeri 24. decembra 1994 (Foto: archív DeM)
 

Občianske združenie NAŠA RODINA - Detské mestečko

Stručne o nás a našej činnosti

OZ NAŠA RODINA – odchovanci detského mestečka a detských domovov na Slovensku, sa veľmi dynamicky snažia nielen poukázať, ale aj niečo urobiť pre zdravý psycho-sociálny vývin jedincov v náhradnej starostlivosti. Rozširuje sa počet sympatizantov, prudko vzrástla (stále rastie) návštevnosť a sledovanosť našich stránok a stránky Spoločnosti pre sociálnu integráciu v SR https://www.sposointe.eu/. Pozornosť našej činnosti venujú aj média. Pribudlo veľa aktívnych členov – odchovancov z detského mestečka a ale aj z detských domovov. Súčasná situácia v inštitucionálnych zariadeniach pre deti a mládež im nie je ľahostajná. Teraz sme v období, kedy naplno rozbiehame aj aktivity na odborno-vedeckej platforme; stretnutia odborníkov so širšou verejnosťou na pracovných seminároch a vedeckých konferenciách. 

Priekopníci rodinnej výchovy detí bez rodiny

O priekopníkoch rodinnej výchovy pre deti bez rodiny, ako boli PhDr. Ján Sojka, CSc., Doc. PhDr. Miroslav Bažány, CSc., Doc. PhDr. Iva Vaňková, CSc., a mnohí ďalší, sa bránilo, aby sa o nich hovorilo. Pozoruhodne. Otvorene hovoríme o tradičnej kresťanskej veľkej rodine, ktorá vyvrcholila v 70. rokov v Detskom mestečku v Zlatovciach. My odchovanci Detského mestečka sme túto výchovu zažili, preto sme spolupatriční ako súrodenci. Vidíme čo sa v detských domovoch deje a preto nie sme ľahostajní.

My sme lásku rodiny zažili

Čo najviac vadí naším neprajníkom z radov transformátorov detských domovov v roku 2005 a ich pokračovateľom? Čo za tým stoji? Nie je to tá okolnosť, že prezentujeme a voláme po opätovnom návrate tradičnej kresťanskej výchovy v rodine v Detskom mestečku, kde sa prezentovalo v praxi úspešné súžitie detí vo veľkej rodine s otcom a matkou. Tak sa napĺňal  v ťažkom spoločenskom období normalizácie skrytý odkaz dr. Jana Sojku, katolíckeho disidenta, ktorý sa rozhodnou účasťou podieľal na zrode Detského mestečka! Logická je otázka, či myšlienka katolíckeho disidenta J. Sojku výchovy štátnych detí na spôsob veľkej kresťanskej rodiny nezobrala vietor tým, ktorí sa tak oháňajú kresťanstvom a rodinou. 

Naši neprajníci ako keby nechápali a nechápu a ani nechcú pochopiť, ako je to možné, že občianske združenie NAŠA RODINA – DETSKÉ MESTEČKO zastáva tradičné kresťanské hodnoty rodiny Detského mestečka (1973 – 2005). Ale my sme atmosféru tejto rodiny na vlastnej koži zažili. Lásku náhradnej matky ako našej matky a náhradného otca ako nášho otca. Už sú staručkí a my teraz, ako ich dospelé deti, nenecháme, aby sa na našu veľkú rodinu rozširovali krivdivé a znevažujúce slová. Odmietame lživé tvrdenie, že sme žili izolovaným spôsobom života a nepripravení do spoločenského občianskeho života.

Detské mestečko

Preto nás veľmi nás mrzí v akom stave sa nachádza v súčasnosti Detské mestečko a budeme sa snažiť tento stav zmeniť v prospech tam žijúcich detí. Považujeme to za našu povinnosť, aby sa lásky náhradných rodičov matky a otca dostalo aj im, ako aj deťom v detských domovoch na Slovensku. Aby sa pri náhradnej starostlivosti detí neoháňalo rodinou ako bezobsažným slovom, ale sa našiel priestor pre skutočnú rodinnú výchovy s náhradnými rodičmi - otcom a matkou. Keď to fungovalo v Detskom mestečku úspešne viac ako 30 rokov v spolitizovanom období normalizácie, tak to pri dobrej vôli to môže aj teraz. My radi prispejeme.

(Čo by nemalo byť občanom ľahostajné: Keď deti rodia deti. Boli sme v schátralom ústave, ktorý úrady nevidia (video) link na článok.: https://www.aktuality.sk/…/ked-deti-rodia-deti-boli-sme-v-…/)

 

Prežili sme šťastné detstvo s otcom a mamou v Detskom mestečku v Zlatovciach (Foto. archív DeM)

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.