Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

You Tube - STOL PRE 14

Celovečerný film STOL PRE 14 z prostredia rodinnej výchovy v Detskom mestečku v Zlatovciach

www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g

Pozri na rodinnú výchovu štátnych detí v Detskom mestečku v Trenčíne-Zlatovciach v celovečernom filme STOL PRE 14 na https://www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g 

Túto rodinnú výchovu po vyše 30-tich rokoch veľmi úspešnej existencie transfomátori v roku 2005 z politicky motivovaných a ako sa aj ukazuje, aj zo zištných dôvodov zrušili a zaviedli na Slovensku z ústredia práce centrálne riadený systém kolektívnej (ne)výchovy v detských domovoch s piatimi striedajúcimi vychovávateľkami v pridelenej skupine detí. Takýto prístup k deťom, ktoré sú označené obchodno-právnym pojmom klienti (!), neumožňuje úspešnú socializáciu po odchode z detského domova. Nad tým sa treba odborne a najmä ľudsky zamyslieť a odstrániť príčiny ich zlyhávania, ktoré poukazujú na závažné systémové chyby pri zaobchádzaní s deťmi zverenými do starostlivosti štátu a nezapodievať sa len riešením ich dôsledkov, či počas pobytu detí v detskom domove, ich účasťou na zábavno-rekreačných podujatiach zorganizovaných zo sponzorských darov ako reklama na propagáciu firiem v médiach pre širokú verejnosť.

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.